Hållbar livsmiljö

Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö.

Om uppgiften hållbar livsmiljö

Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.

Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar ska vi bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.


Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd

Politiska mål för hållbar livsmiljö

Illustration som föreställer två cirkulerande pilar i omlopp.

Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhälls­funktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.

Illustration som föreställer en människa som cyklar.

Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra natur­resurser såsom vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

Illustration som föreställer två handflator i varandra. En är en vuxens och en är ett barns.

Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

Illustration som föreställer människor i en stad.

Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Enköping är en landsbyggds­kommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

Illustration som föreställer en kedjelänk.

Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringsliggande landsbygden

Kommunen har en än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedels­försörjning.

Mer om hållbar livsmiljö

Våra sex uppgifter

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Lär dig mer om uppgifterna