Näringsliv och arbets­marknad

Vi ska skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

Om uppgiften näringsliv och arbets­marknad

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

Ska vi lyckas måste vi arbeta innovativt, ha en god och effektiv offentlig service och bra kommunikation med näringslivet.

 

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande

Politiska mål för
näringsliv och arbetsmarknad

Illustration som föreställer en prisrosett.

Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Företag och organisationer (som till exempel försvars­makten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling.

Illustration som föreställer människor framför ingången till en park.

Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för syssel­sättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Mer om näringsliv och arbets­marknad

Våra sex uppgifter

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som presenterar uppgiften i korthet.

Lär dig mer om uppgifterna