Själv­ständigt liv

Vi ska ge stöd till enskilda och familjer som behöver sam­hällets hjälp för att kunna leva ett själv­ständigt liv.

Om uppgiften självständigt liv

Vi ska ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Under fördjupad information längre ned på sidan kan du se filmer från våra olika verksamheter på temat självständigt liv.

Utifrån sina egna förutsättningar ska man få rätt hjälp att leva ett självständigt liv.

 

Bo Reinholdsson (KD)

Politiska mål för självständigt liv

Illustration som föreställer pusselbitar.

Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

Illustration som föreställer ett hjärta.

Mål 9: Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

Illustration som föreställer två händer i ett handslag.

Mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbets­marknaden eller i annan syssel­sättning

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.

Våra sex uppgifter

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Lär dig mer om uppgifterna