Stadens nya parkerings­miljö

Enköping gör om sitt parkeringssystem för att minska biltrafiken i centrum. Med mindre biltrafik gör vi plats för de som vill handla, flanera, umgås, gå eller cykla.

Bild på bilar som står parkerade

Foto: Most photos

Förslag på nytt parkeringssystem

När det nya parkeringssystemet införs ska det bli billigare att parkera strax utanför än mitt i stadskärnan. Istället finns samlade parkeringsytor där det är billigare att parkera på 300 meters avstånd från Stora Torget. Avgiftsfria parkeringar kommer att finnas cirka 500 meter från Stora torget. För den som måste komma nära en butik eller där man vill göra sitt ärende finns fortfarande ett stort antal platser kvar helt centralt.

Grundtanken i förslaget är att det ska bli enklare att gå och cykla i staden. Men de som behöver ta bilen ska också kunna göra det och på ett tydligt och enkelt sätt hitta en bra parkeringsplats.

I dagsläget är det många boende och företag som parkerar närmast centrum. Med särskilda tillstånd och parkeringar ska dessa få plats strax utanför centrumkärnan. De som bor på landsbygden utan kollektivtrafik kommer få möjlighet att parkera i staden med ett särskilt landsbygdskort.

Landsbygdskortet ska göra det enkelt att parkera i centrum för de som bor utanför staden.


Maurizio Freddo, trafikplanerare

En levande stadskärna

Genom att styra ut trafiken från centrum kan vi skapa en levande stadskärna med plats för umgänge och flöden av människor. Med parkeringar utanför staden kommer till exempel boende och arbetande röra sig mer på de centrala gatorna. Gamla parkeringsytor kan skapa plats för grönska, evenamang och möten. Staden blir också tillgänglig för fler och det kommer att kännas tryggare och enklare att gå och cykla. Tillsammans med handlare, företagare och Enköpingsbor vill vi skapa en stad där man vill stanna, umgås, handla och ta en paus på ett fik eller en restaurang.

Bild på stadsliv i Enköping

Foto: Most photos

Förslaget i korthet

Förslaget om ett nytt parkeringssystem tas upp i tekniska nämnden den 18 december. Det utgår från den sedan tidigare beslutade inriktningen i stadens utvecklingsplaner. Det här förslaget är en konkretisering av planerna och bygger på undersökningar i Enköping, jämförelser med liknande kommuner och etablerad forskning inom trafik. Förslaget innebär i korthet:

  • Zonindelning där det blir billigare att parkera strax utanför centrumkärnan än på de mest centrala gatorna.
  • Flytta avgiftsfria parkeringar till ytor utanför rutnätsstaden.
  • Erbjuda samlade parkeringsplatser där det är billigt eller gratis att parkera.
  • Ersätta dagens system med periodmärken med boende- och nyttotillstånd.
  • Införa ett landsbygdskort.

Läs mer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.