Stadens nya parkerings­miljö

Enköping gör om sitt parkeringssystem för att minska biltrafiken i centrum. Med mindre biltrafik gör vi plats för de som vill handla, flanera, umgås, gå eller cykla.

Bild på flera bilar som står parkerade

Foto: Most photos

Enköping får ett nytt parkerings­system

I takt med att Enköping växer behöver biltrafiken i stadskärnan minska. Med de nya parkeringsreglerna ska det bli tryggare och enklare för barn, äldre, gående och cyklister att röra sig i centrum. Samtidigt ska det bli lätt att hitta en central parkeringsplats för den som behöver parkera nära det ärende man tänkt utföra.

I dagsläget är det många boende och företag som parkerar närmast centrum. Med särskilda tillstånd och parkeringar ska dessa få plats strax utanför centrumkärnan. De som bor på landsbygden utan kollektivtrafik kommer få möjlighet att parkera i staden med ett särskilt landsbygdskort.

De nya parkeringsreglerna innebär att det ska bli billigare att parkera strax utanför än mitt i stadskärnan.

Landsbygdskortet ska göra det enkelt att parkera i centrum för de som bor utanför staden.


Maurizio Freddo, trafikplanerare

En levande stadskärna

Med en bättre trafikmiljö i centrum kan vi skapa en levande stadskärna med plats för umgänge och flöden av människor. Med parkeringar utanför staden kommer till exempel boende och arbetande röra sig mer på de centrala gatorna. Gamla parkeringsytor kan skapa plats för grönska, evenemang och möten. Staden blir också tillgänglig för fler och det kommer att kännas tryggare och enklare att gå och cykla. Tillsammans med handlare, företagare och Enköpingsbor vill vi skapa en stad där man vill stanna, umgås, handla och ta en paus på ett fik eller en restaurang.

Bild på torget och stadsliv i Enköping

Foto: Most photos

Nya parkeringsregler från 3 maj 2021

Under året kommer vi att förbereda för övergången. Exempelvis ska vi rusta upp vissa parkeringsytor, ändra skyltning och ta fram nya parkeringstillstånd. I början av 2021 kommer du kunna ansöka om de nya parkeringstillstånden, som exempelvis boendeparkering.

Förslaget innebär i korthet:

  • Zonindelning med billigare parkering utanför centrumkärnan.
  • Zon A: Parkeringarna på de mest centrala gatorna (rutnätsstaden) får en avgift på 12 kr/timme.
  • Zon B: Parkeringar nära centrum får en avgift på 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.
  • Utanför zon B: Samlade parkeringsytor med avgiftsfri parkering
  • Istället för periodmärke införs tillstånd för boendeparkering, nyttokort (för företag och arbete i centrum) och ett landsbygdskort för de utan tillgång till regelbunden kollektivtrafik.

Dagens periodmärken tas gradvis bort för att helt sluta gälla augusti 2021. Försäljningen av 12 månaders periodmärke avslutas 1 maj 2020.

Bild på karta som visar de olika parkeringszonerna som börjar gälla from och med 3 maj 2021. Se beskrivning innan bilden.

Kartan visar de olika parkeringszonerna som börjar gälla from och med 3 maj 2021.

Relaterad information för stadens nya parkeringsmiljö