Vanliga frågor om stadens nya parkeringsmiljö

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar om det nya parkeringsförslaget.

Bild på flera olika bilar som står parkerade

Foto: Mostphotos

Parkering i centrum

Kommer det att försvinna parkeringar i centrum?

Enligt förslaget är det ett fåtal parkeringar som försvinner. Precis som tidigare är det nära 500 parkeringsplatser innanför rutnätsstaden.

Varför vill ni få bort trafiken från centrum?

Vi vill ha ett levande och välkomnande centrum där människor kan göra sina ärenden och röra sig på ett bra sätt oavsett om man är barn, äldre eller har någon funktionsnedsättning. Nu när Enköping växer så mycket har också antalet bilar i centrum ökat. Det gör att centrum idag inte är särskilt trafiksäkert och inte heller tillgängligt för alla.

Varför behövs nya regler för parkeringar i centrum?

Trafikmiljön i centrum är väldigt osäker och otillgänglig. Det beror mest på att många bilar kör runt och letar efter avgiftsfria parkeringar. För att ändra det beteendet vill vi ta bort de avgiftsfria parkeringarna. Med nya regler för parkeringar kan en del av biltrafiken styras bort till parkeringsytor några hundra meter från Stora Torget. Därmed kan centrum bli trevligare och säkrare, med mer plats för människor.

Var ska man parkera nu?

Du kan fortfarande parkera inne i centrumkärnan. Du kan parkera billigare eller utan avgift strax utanför centrumkärnan.

Parkerings­avgifter

Kommer parkeringsavgifterna i centrum att bli höga?

Beslutet har inte tagits än, men ambitionen är att parkeringsavgifterna inte ska höjas mycket.

Kommer det att bli dyrare än i andra kommuner?

Nej. Parkeringsavgifterna i Enköping är idag lägre än genomsnittet för liknande kommuner. Förslaget är att parkeringsavgifterna ska ligga i linje med andra kommuner.

Varför finns det avgifter på parkeringsplatser?

Avgiftsfria parkeringar i centrum skapar idag mycket biltrafik i de mest centrala delarna av staden. Många åker bil runt centrum för att hitta en plats på en avgiftsfri parkering. Denna situation gör att centrum blir mer trafikfarligt och mindre attraktivt att vistas i.

Avgifter blir därmed ett sätt att styra trafiken.

Periodmärken och tillstånd

Varför tar vi bort periodmärkena?

En förköpt månadsbiljett gör det enklare att välja bilen även för små sträckor. Om man betalar för varje tillfälle kan man varje dag tänka på sitt sätt att resa in till staden.

Hur kan jag betala parkeringen när de nya parkeringsreglerna börjar gälla?

Du kan betala som du gör idag. Du kan betala med kort, mobiltelefon (SMS och parkerings betalningsapp).

Hur gör jag för att få boendeparkerings­tillstånd?

Du ansöker via en e-tjänst på kommunens webbsida. Du kan du få tillståndet om du bor på en adress där parkeringen längs gatan har avgift.

Hur gör jag för att få nyttoparkerings­tillstånd?

Du ansöker via en e-tjänst på kommunens webbsida. Villkoren blir samma som idag. Du kan få tillståndet om du uppfyller dagens villkor om fordonets funktion för ditt arbete.

Hur gör jag för att få landsbygdskort?

Du ansöker via en e-tjänst på kommunens webbsida. Du kan få kortet om du bor utanför Enköpings stad och har längre än en kilometer till en busshållplats med minst 10 bussturer per riktning om dagen.

Var kommer det att finnas avgiftsfria parkeringar i centrala Enköping?

På cirka 500 meter från Stora Torget kommer det att finnas flera parkeringsytor utan avgift. De är:

  • parkeringen på Långgatan
  • Envallens parkerings södra del
  • det gamla kommunhusets parkering
  • Sandbrogatans parkering.

Hur påverkas centrumhandeln av att det blir dyrare att parkera sin bil?

Det är många fler faktorer som påverkar centrums attraktivitet. Det är också svårt att jämföra parkeringar i centrum med parkering vid handelsområden utanför centrum. I centrum är det flera olika grupper som använder parkeringarna. Förutom besökare så är det exempelvis boende och de som arbetar i centrum. Alla dessa grupper använder till stor del samma parkeringsplatser. Om det skulle vara alltför billigt att parkera skulle fler boende och arbetstagare parkera nära sitt boende eller sin arbetsplats och då skulle det bli svårt för besökare att hitta en parkering. Det gör att centrum aldrig kommer att kunna konkurrera med handeln utanför staden med billiga parkeringsplatser. Centrum har dock andra unika kvalitéter som många vill ta del av som torghandel, fina promenadstråk, blandning av butiker, caféer och restauranger med mera.