Passerkort och nycklar

Bokningsservice ansvarar för kort- och nyckelhanteringen. 

Hämta ut passerkort och nycklar

Utlämning och hantering sker i Idrottshusets reception enligt tider nedan.

Adress: Idrottshuset Torggatan 2b, 749 49 Enköping

Ordinarie öppettider

 • Måndagar: klockan 18–20 
 • Torsdagar: klockan 18–20 
 • Fredagar: klockan 9–12

Telefonnummer: 0171-62 51 13

E-post: bokningsservice@enkoping.se

Använda passerkort och nycklar

Så använder du nyckelkort på kommunens anläggningar.

Bokningskort

 1. Tryck 1A.
 2. Lägg kortet/taggen mot kortläsaren.
 3. Slå in valfri fyrsiffrig kod (0000 är inte en giltig kod).
 4. Vänta någon sekund innan du slår koden igen.
 5. Passera genom dörren.
 6. Väl inne i lokalen så behöver ni enbart hålla upp ert passerkort mort kortläsare.
 7. Den koden du valt kommer att fungera som dörrkod tills det att din bokningstid tar slut.

Föreningskort

Vid ej larmad lokal:

 1. Lägg kortet/taggen mot kortläsaren.
 2. Slå in er personliga fyrsiffriga kod.
 3. Väl inne i lokalen så håller ni upp kortet mot läsaren tills det piper till.

Vid problem med inpassering ringer du vår jour.

Telefonnummer: 0171-62 50 70

Instruktionsfilm om bokningskort

Regler för utlämning av kort

Detta gäller för utlämning av kort:

 • Utkvitterat kort skall återlämnas snarast efter avslutad aktivitet eller vid avslutad tjänst.
 • Ej återlämnat eller borttappat kort debiteras enligt taxor och avgifter.
 • Bortappat kort skall alltid omedelbart meddelas oss.
 • Kort får ej överlämnas till annan person, då den person som kvitterat ut kort är ersättningsskyldig om denna/dessa förloras.
 • Med borttappad kort menas att kortet inte är återlämnat/omkvitterat vid faktureringsdatum.
 • Faktureringsdatum sker en månad efter att påminnelsen om återlämning av kort går ut till kund.