Enköpings kommun har en egen konstsamling och enprocentsregeln gäller. Vi har också kulturgaranti för förskole- och skolelever.

Kommunens konstsamling

Kommunens konstsamling består av cirka 1 400 konstverk och innehåller en variation av både stilar och tekniker. Konsten i samlingen visas i kommunens olika verksamheter. De verk som inte är utplacerade förvaras i Enköpings museums föremålsarkiv.

​Du hittar den offentliga konsten på kartan över konstverk i kommunen.

Enprocentsregeln

I Enköpings kommun avsätts en procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det kallas för enprocentsregeln och infördes i maj 2001.

Tack vare den får konsten en genomtänkt och självklar plats i offentligheten. Konstnärer skapar konst som är gjord just för den specifika byggnaden eller arbetsplatsen. Konsten ger platsen en identitet och gör att miljön blir unik.

Enprocentsregeln bidrar till att konst är ett naturligt inslag i människors närmiljö. Den offentliga konsten har alla tillgång till och den är en del av vårt demokratiska samhälle. Konst har stor betydelse för människors välbefinnande. Den kan beröra, stimulera, roa, oroa, inspirera eller locka till eftertanke.

Kulturgarantin

Kulturgarantin innebär att alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till nionde klass garanteras minst en kulturupplevelse per läsår.

Barns rätt till kultur

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kultur under skoltiden.

Upplevelseförvaltningen samordnar kulturutbudet till förskolan och grundskolan. Kulturutbudet håller hög kvalitet och innehåller olika uttrycksformer som dans, film, konst, musik, nycirkus och teater.

Skapande skola

Utöver Kulturgarantin arbetar Enköpings kommun med Skapande skola. Skapande skola bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Skapande skola gör att konst och kultur integreras i grundskolan och att elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer stärks.