Undervisning för skolor

Museet erbjuder kostnadsfri undervisning för alla skolor i Enköpings kommun, från förskola till gymnasium.

Skolprogram på Enköpings museum

Enköpings museum erbjuder visningar och aktiviteter som är framtagna för att fungera i skolans läroplaner. Museets pedagog blir er följeslagare genom Enköpings långa och spännande historia, som spänner från forntid till nästan nutid. Inför ett besök på museet lyssnar vi alltid in klassens önskemål och behov, där vi formar det bästa tillsammans.

Förutom de tematiska visningarna per ålder, hjälper museet gärna till med centrala teman i läroplanerna, som historiebruk och källkritik. Museet gör också klassrumsbesök med olika fokus. Enköpings museum har ett brett utbud för skolor – från förskola till gymnasium.

Förskola och förskoleklass

I skolprogrammet "Berättelser från lilla lekvrån" välkomnar museet de yngsta barnen. Många barn gör sitt allra första museibesök vid 4–5 års ålder och i den här lekfulla visningen introduceras stadens historia genom barnens ögon. I en vrå högst upp i huset skildas livet för två barn, Valborg och Axel, som levde i Enköping för mer än 100 år sedan. Hur var livet i Enköping då?

Svartvit bild på en pojke från tidigt 1900-tal.

Årskurs 1–3

Genom skolprogrammet "Forntiden och stenålderskistan" får eleverna kunskap om hur forntiden tedde sig i vårt område och om hur människorna levde. I visningen ingår även att vi tillsammans packar ur museets stenålderskista, fylld med riktiga föremål så som stenyxor, vid sidan av välgjorda kopior. Vår museipedagog lotsar klassen och det finns alltid tid för frågor.

I skolprogrammet "Enköping för hundra år sedan" tar vi avstamp i utställningen som berättar om stadens historia. Här kretsar visningen kring frågeställningar som: Vad känner vi igen? Vad har blivit annorlunda? Var det annorlunda i staden jämfört med på landsbygden?

Bild på en grupp barn som tillsammans med en lärare från museet mäter storleken på en hällristning.

Årskurs 4–6

"Enescopinge – den medeltida staden" är skolprogrammet med inriktning på stadens medeltid. Med frågor som: Hur såg staden ut? Hur bodde man? Hur kunde livet se ut för barn och vuxna då? ger vi oss ut på en stadsvandring genom Enköpings äldre kvarter. Stadsvandringen kan med fördel kombineras med en visning i museets medeltidsutställning.

Skolprogrammet "Stormaktstid på Grönsöö slott" äger rum på Grönsöö slott, i samverkan med familjen Ehrenheim. Familjen blir er guide och tar med klassen för visning på slottet och ute i parken. Tidsåtgång för detta skolprogram är en halvdag, så ta med matsäck. 

  Bild på en kam från medeltiden.

  Årskurs 7–9

  Skolprogrammet "Hur blev Enköping Enköping?" är format kring det moderna Enköpings framväxt, genom industrialisering och urbanisering. Klassen ges kunskap om efterkrigstidens rivningar, den nya stadens etablering och hur den nya framväxande staden såg ut jämfört med den gamla.

  I samverkan med J P Johansson sällskapet genomförs skolprogrammet "Besök Bahcomuseet". Visningen genomförs på Bahcomuseet där kunnig medlem från föreningen visar och berättar om stadens största företag, om dess framväxt och etablering som internationellt storföretag.

  Gymnasiet

  För gymnasieskolan erbjuder Enköpings museum repetition och fördjupning av de skolprogram som är framtagna för grundskolan, med betoning på högstadiets program. Det finns även möjlighet för längre samarbetsprojekt, där resultatet kan redovisas genom exempelvis utställning eller seminarium.

  Kontakta Enköpings museum

  Kontakta museipedagog för mer information. Varmt välkomna!

  E-post: sara.damsgaard@enkoping.se

  Telefon: 0171-62 55 21