Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, Mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion med drygt 338 000 invånare och 16 000 företag.

Fokus 2019 – gemensam utvecklingsplan

Med utgångpunkt från avsiktsförklaringen pågår ett arbete med att ta fram en gemensam utvecklingsplan, som visar viken inriktning samarbetet ska ha fram till år 2050. Syftet med planen är skapa vägledning kring samarbetet för att bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Utvecklingsplanen beräknas antas vid årsskiftet 2019/2020.

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden.

Samarbets­områden

Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar idag utifrån många gemensamma utmaningar. Här är några exempel på vad vi samarbetar kring:

Besöksnäring

I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och förbättrar för att ge invånarna förutsättningar för en rik och minnesvärd upplevelse. Bland annat ser vi till att våra turistmål är tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver också en expansiv bostadspolitik. Vi arbetar intensivt för att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för omvårdnadsboenden och förskolor.

Infrastruktur och logistik

Med fokus på en stabil och pålitlig infrastruktur kan en fysisk och mental närhet skapas mellan människor. Det utvecklar livskvaliteten med ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice. En konkurrenskraftig infrastruktur har också potential att generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning vilket säkrar tillväxt.

Tillsammans skapar vi i Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit arbetar vi för moderna och ambitiösa satsningar på förbättrade kollektivtrafikförbindelse mellan våra städer, via vatten, vägar och järnvägar.

Klimat

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen. Vi ökar förutsättningarna för att hushålla med jordens resurser och exempelvis använda fler återbrukade varor. Genom offentlig upphandling kan vi ställa krav på att våra leverantörer bidrar till en hållbar offentlig konsumtion.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans kan vi stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett uppdämt behov av kompetent personal. Vi lägger också stor vikt på att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling. Allt utifrån ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

Mälardalskartan

Här hittar du turist- och besöksmål, information om detaljplaner, markanvisningar för bostäder och aktuella byggprojekt.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.