Rösta i EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. På denna sida kommer du inom kort hitta mer information om valet och hur du röstar.

Val till Europaparlamentet

EU-valet är vart femte år och är det största valet i världen som hålls i flera länder samtidigt. EU-valet ger Sveriges invånare chansen att välja representanter i Europaparlamentet och vara med och bestämma vilket Europa vi vill ha.

Europaparlamentet stiftar EU-lagar, godkänner EU:s budget och kontrollerar EU-kommissionen. Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet (sedan Storbritannien lämnade EU 2020).

Viktiga datum

  • Förtidsröstning: 22 maj–9 juni 2024
  • Valdagen: 9 juni 2024

Rösträtt

Du har rösträtt till EU-valet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år, och
  • är svensk medborgare, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Du kan rösta på flera olika sätt

Du kan förtidsrösta, genom ambulerande röstmottagare, genom bud, från utlandet eller på valdagen.

Har du frågor?

Kontakta valnämnden:
E-post: valnamnden@enkoping.se

Kontakta kommunens valsamordnare:
E-post: pernilla.madesater@enkoping.se
Telefon: 0171-62 54 89