Arbetsutskottet

Här kan du ta del av arbets­utskottets kallelser och protokoll. Du kan också hitta kontaktuppgifter och sammanträdesdatum.

Arbetsutskottets uppgift är att förbereda olika ärenden, om det behövs. Det gäller inte ärenden som andra utskott förbereder. Kommundirektören eller chefen för kommunledningsförvaltningen är dem som lämnar över ärendena till arbetsutskottet. När arbetsutskottet gått igenom ärendet lägger de fram ett förslag till beslut för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet får besluta i kommunens delegerade ansvarsområden. Det kan exempelvis vara:

 • beslut om sponsorinsatser
 • beslut om bidrag eller annan utbetalning för finskt förvaltningsområde
 • beslut att föreslå personer som begravningsombud.

Arbetsutskottet ska också vara en samrådspart för kommunstyrelsens förvaltning.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Inom utskottet väljer styrelsen en ordförande och en vice ordförande.

Sammanträdesdatum 2024

 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 10 december

Sammanträdesdatum 2025

 • 11 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 2 december

Insyn och kontaktuppgifter

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.