Kommunstyrelsen

Här kan du ta del av kommunstyrelsens kallelser och protokoll. Du kan också hitta kontakt­uppgifter och sammanträdesdatum.

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning.

Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering. Kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi samt:

 • följer nämndernas arbete
 • förbereder ärenden inför kommunfullmäktige
 • genomför kommunfullmäktiges beslut
 • har ett särskilt ansvar för exempelvis näringslivsfrågor, ekonomi, digitalisering-, upphandling-, kommunikation- och arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsen ledamöter utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens frågor och ha koll över nämndernas arbete. Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen:

 • arbetsutskottet
 • personalutskottet
 • plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Utskotten förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt tar beslut i av kommunstyrelsens delegerade ansvarsområden.

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnads­förvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum 2024

 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Sammanträdesdatum 2025

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 1 april
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Insyn och kontaktuppgifter

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.