Regler och ansökan om hemtjänst

Läs om vilka regler som gäller när du ska ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård i Enköpings kommun.

Hemtjänsten är individuellt utformad, ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och uppnå socialtjänstlagens intention med skälig levnadsnivå. Det innebär att dina grundläggande behov blir tillgodosedda. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad och olika insatser i ditt hem utifrån ditt biståndsbeslut.

Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Hemtjänst består av personlig omvårdnad och eller serviceinsatser och du kan få hjälp dygnet runt. Hit räknas exempelvis hjälp med:

 • att äta och dricka
 • att sköta personlig hygien, klä och förflytta dig
 • promenader
 • att bryta isolering
 • insatser för att du ska känna dig trygg och säker
 • ledsagning
 • avlösning av dina anhöriga

Praktisk hjälp med hemmets skötsel, till exempel:

 • tvätt och enklare klädvård
 • städning
 • hjälp med olika inköp
 • att göra ärenden på bank
 • laga mat
 • hämta färdiglagad mat

Insatser som alltid utförs av kommunen

Några insatser berörs inte av kundvalet utan utförs alltid av kommunen:

 • Hemsjukvård utan beslut om hemtjänst
 • Insatser från arbetsterapeut eller fysioterapeut utan beslut om hemtjänst
 • Enbart trygghetslarm.

Insatser som alltid utförs av din valda utförare

Har du fått ett beslut om hemtjänst och gjort ett kundval kommer den utförare du har valt att ansvara för:

 • Omvårdnadsinsatser dygnet runt
 • Hemsjukvård
 • Insatser från arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • Trygghetslarm

Om du bara behöver städhjäp

Om du behöver hjälp med enbart städning kan du kontakta ett privat städbolag och betala dem för att städa.

Kundval

Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna: en kommunal eller en privat utförare. Om du inte väljer kommer dina insatser att utföras av kommunen eller en privat utförare enligt ett rullande schema. Om du väljer ett företag som enbart utför serviceinsatser står kommunen för hemsjukvården.

Kundval innebär att du får störrevalfrihet och ökat inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras. Du måste inte välja. Om du avstår från att göra ett aktivt val får du insatserna utförda av kommunen, Continuum eller Allas vård och omsorg enligt ett rullande schema.

Så här går det till

När det är dags för dig att välja får du information av kommunen om hur valet går till, vilka utförare du har att välja bland och vad de kan erbjuda. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver. Är du inte nöjd med ditt val är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig.

Kommunens ansvar

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att Enköpings kommun ska ha kundval inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det är dock fortfarande vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för verksamheten. Kundvalet påverkar inte på något sätt din rätt till stöd och omsorg. Oavsett om du väljer kommunen, privat utförare eller ickevalsalternativet är avgiften densamma och fakturan kommer från Enköpings kommun.

Privat utförare

För att privata utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste de först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav de måste uppfylla. Kommunen har också ansvar för att de godkända utförarna följer avtalet.

Kommunal utförare

Införandet av kundval gör den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården tillgänglig för dig, oavsett var i kommunen du bor.

Ansökan

Du ansöker hos en bistånds­handläggare som gör en utredning för att se vilka behov du har. Detta ligger till grund för vilket stöd du kan få.

För att ansöka om hemtjänst ska du fylla i blanketten för att ansöka om hemtjänst utifrån socialtjänstlagen (SoL) samt blanketten för att ansöka om hemtjänstutförare.

Avgifter

Avbokning av hemtjänst tillfälligt

Bostadstillägg

​Bostadstillägg kan alla söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Få hem matlådor

Du kan ansöka hos biståndshandläggare om att få hem matlåda. Du betalar per portion plus den utförda tiden för hemtjänstinsats för leverans.

Du kan även beställa matlådor och få mat hemkörd genom ett flertal privata firmor. Förslag på firmor i Enköping kan du hitta genom att söka på nätet.

Hemsjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där du inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård.

Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att vårdas hemma.