Över­­siktliga planer

Översiktliga planer innebär planering som innefattar mål, riktlinjer och strategier för större områden.

Bild på en åker, träd och stenar en sommardag.

Foto: Thomas Henrikson

Enköpings översiktliga planer

Här finns information och dokument rörande översiktliga planer. Här kan du hitta information om kommunalt vatten och avlopp, ortsanalyser, fördjupade översiktsplaner och översiktsplaner.

Relaterad information för översiktliga planer