Ortsanalyser

Ortsanalyserna i Enköpings kommun är ett sätt att arbeta för att få större kunskap om de mindre orter. Arbetet bygger mycket på att ha en dialog med invånarna i form av stormötet, kontakt- och referensgrupper. Ortsanalyserna kommer att användas i en framtida uppdatering av översiktsplanen.

Dialogen i fokus

Metoden att arbeta med ortsanalys som ett planeringsverktyg har vuxit fram sedan 1980-talet. Arbetssättet innebär att ett stort fokus läggs på dialog med invånarna och det sociala livet på, och i närheten av orten. Därmed kan kommunen få ett en sammanhållen syn på ortens förutsättningar och utveckling.

Resultatet av arbetet och dialogen är ett dokument - en “ortsanalys” - som beskriver en orts historia, nuläge och framtid. Den kommer även att beskriva ortens identitet, styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.

Resultatet ska sedan användas när översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner ska uppdateras.

Gemensam framtidsbild

Med ortsanalysen kan vi tillsammans tar fram en framtidsvision för kommunens mindre orter så att alla
aktörer lättare kan “dra åt samma håll” och skapa en positiv utveckling för orten. Därför tas ortsanalysen fram i nära samarbete med föreningar, företagare och allmänhet.

Ladda ner

Arnö

Sammanställning av dialogmötet

Ortsanalys Arnö

Fjärdhundra

Sammanställning av dialogmötet

Ortsanalys Fjärdhundra

Grillby

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Grillby

Hummelsta

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Hummelsta

Södra Trögd

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Södra Trögd

Skolsta

Sammanställning dialogmöte

Ortsanalys Skolsta

Örsundsbro

Sammanställning från mötet

Ortsanalys Örsundsbro

 


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.