Grillby


Den 26 februari 2015 hölls ett dialogmöte i Grillbyskolans matsal. Närmare 100 boende, föreningsaktiva och företagare på orten deltog vilket bjöd på spännande diskussioner om Grillbys identitet, styrkor och svagheter och framtid.

I april samma år besöktes Grillbyskolan och klass 5. I grupper diskuterades Grillbys styrkor och svagheter och utifrån det fick eleverna teckna sitt framtida Grillby. Elevernas synpunkter har lyfts i ortsanalysen.

Ortsanalysen handlar om Grillby samhälle och omkringliggande landsbygd. Den beskriver dess karaktär, historia, fysiska strukturer, styrkor och svagheter samt behov för framtiden. Ortsanalysen kommer att användas i den kommunala planeringen.

Ladda ner

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Grillby

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.