Grillby


Den 26 februari 2015 hölls ett dialogmöte i Grillbyskolans matsal. Närmare 100 boende, föreningsaktiva och företagare på orten deltog vilket bjöd på spännande diskussioner om Grillbys identitet, styrkor och svagheter och framtid.

I april samma år besöktes Grillbyskolan och klass 5. I grupper diskuterades Grillbys styrkor och svagheter och utifrån det fick eleverna teckna sitt framtida Grillby. Elevernas synpunkter har lyfts i ortsanalysen.

Ortsanalysen handlar om Grillby samhälle och omkringliggande landsbygd. Den beskriver dess karaktär, historia, fysiska strukturer, styrkor och svagheter samt behov för framtiden. Ortsanalysen kommer att användas i den kommunala planeringen.

Ladda ner

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Grillby

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.