Hummelsta


Den 16 oktober 2014 hölls ett dialogmöte i Hummelstaskolans matsal. Närmare 60 boende, föreningsaktiva
och företagare på orten deltog vilket bjöd på spännande diskussioner om Hummelstas identitet, styrkor och svagheter och framtid.

I december 2014 besöktes Hummelstaskolan och klass 4. I grupper diskuterades Hummelstas styrkor och svagheter
och utifrån det fick eleverna teckna sitt framtida Hummelsta. Elevernas synpunkter har tagits med i ortsanalysen.

Ortsanalysen handlar om Hummelsta samhälle och omkringliggande landsbygd. Den beskriver dess karaktär, historia, fysiska strukturer, styrkor och svagheter samt behov för framtiden. Ortsanalysen kommer att användas i den kommunala planeringen.

Ladda ner

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Hummelsta

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.