Hummelsta


Den 16 oktober 2014 hölls ett dialogmöte i Hummelstaskolans matsal. Närmare 60 boende, föreningsaktiva
och företagare på orten deltog vilket bjöd på spännande diskussioner om Hummelstas identitet, styrkor och svagheter och framtid.

I december 2014 besöktes Hummelstaskolan och klass 4. I grupper diskuterades Hummelstas styrkor och svagheter
och utifrån det fick eleverna teckna sitt framtida Hummelsta. Elevernas synpunkter har tagits med i ortsanalysen.

Ortsanalysen handlar om Hummelsta samhälle och omkringliggande landsbygd. Den beskriver dess karaktär, historia, fysiska strukturer, styrkor och svagheter samt behov för framtiden. Ortsanalysen kommer att användas i den kommunala planeringen.

Ladda ner

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Hummelsta

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.