Lillkyrka


Den 1 oktober 2015 hölls ett dialogmöte i Lillkyrkaskolans matsal. Omkring 50 invånare, föreningsaktiva och företagare deltog tillsammans med 10 kommuntjänstemän och politiker.

I december 2015 besöktes Lillkyrkaskolans elevråd. I grupper diskuterades Södra Trögds styrkor och svagheter och utifrån det fick eleverna teckna sitt framtida Södra Trögd. Elevernas synpunkter har tagits med i ortsanalysen.

Ortsanalysen handlar om Lillkyrka samhälle och omkringliggande landsbygd. Den beskriver dess karaktär, historia, fysiska strukturer, styrkor och svagheter samt behov för framtiden. Ortsanalysen kommer att användas i den kommunala planeringen.

Ladda ner

Sammanställning från dialogmötet

Ortsanalys Lillkyrka

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.