Örsundsbro


Den 26 februari 2014 hölls ett dialogmöte i Örsundsbroskolans matsal. Närmare 120 boende, föreningsaktiva
och företagare på orten deltog vilket bjöd på spännande diskussioner om Örsunsdbros identitet, styrkor och svagheter och framtid.

I mars 2014 besöktes Örsundsbroskolans klass 7.1 och 7.2 under en bildlektion. I grupper diskuterades Örsundsbros styrkor och svagheter och utifrån det fick eleverna teckna sitt framtida Örsundsbro. Elevernas synpunkter har
lyfts i ortsanalysen.

Den 19 maj 2015 antog kommunstyrelsen ortsanalysen för Örsundsbro.

Ladda ner

Sammanställning från mötet

Ortsanalys Örsundsbro

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.