Dialog om framtida Enköping

Vi arbetar med att göra en ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. I det arbetet har invånarna kunnat vara med och påverka. Den färdiga fördjupade översiktsplanen ska vara klar i juni 2018.

Man säljer grönsaker till äldre dam

Foto Thomas Henriksson

Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad

Under våren 2017 var planen på samråd. Ungefär 50 synpunkter kom in skriftligen och flera personer deltog i de dialoger som genomfördes på bland annat Enköpingsmässan, Westerlundska gymnasiet och fritidsgårdarna. under vintern 2017/2018 var översiktsplanen ute på en sista granskning. Då fick vi in ungefär 30 skriftliga synpunkter och vi hade en utställning i biblioteket i Enköping.

Den fördjupade översiktsplanen växer fram i flera olika steg. Förslaget ska lämnas ut på remiss i olika omgångar så att invånare, andra myndigheter, organisationer och kommuner kan lämna synpunkter på förslaget. Dessa remissfaser kallas för samråd och granskning.

Vill du läsa mer om planprocessen?

Andra översiktsplaner i kommunen

Varför behövs en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan pekar ut stadens utveckling på lång sikt. Det är lag på att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Den används också när kommunen behöver bestämma hur mark ska användas och när man beslutar om bygglov. Med en långsiktig plan kan man undvika kortsiktiga och felaktiga beslut.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.