Kommu­nalt vatten och avlopp

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp enligt en långsiktig plan.

Bild på en barnhand som håller i ett glas och tar vatten från kranen

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp innebär stora investeringar. Kommunen behöver därför bedöma vilka områden som behöver anslutas först. Bedömningarna sker utifrån en framtagen vatten- och avloppsplan.

De prioriterade områdena ligger nära Mälaren. Utsläppen från de enskilda avloppen i dessa områden påverkar idag vattenmiljön i Mälaren och kan även vara en risk för dricksvattnet i egna brunnar. Därför ska dessa anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt ett beslut i kommunfullmäktige i juni 2015.

I de anslutna områdena kontrolleras dricksvattnet enligt Livsmedelsverkets krav. Avloppsvattnet renas också på ett effektivt sätt så att det kan släppas ut i våra sjöar och vattendrag utan att skada miljön.

Planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Ekudden

Ekudden är det område som ligger närmast i tid för att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Arbetet är igång med planering och projektering men är beroende av en ny detaljplan som hanteras parallellt.

Vi planerar att börja bygga ut ledningsnätet till området under 2025. Anslutningar beräknas kunna ske under 2027.

Läs mer om va-utbyggnad för Ekudden

Kolarvik och Sjöängarna

Kolarvik och Sjöängarna kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Arbetet är igång med planering och utredning.

Vi planerar att börja bygga ut ledningsnätet till området under 2022 för Kolarvik och under 2023 för Sjöängarna. Anslutningar kommer kunna ske under 2023 för Kolarvik och under 2024 för Sjöängarna.

Läs mer om va-utbyggnad för Kolarvik och Sjöängarna

Märsön och Sjöhagen

Kommunens planerade utbyggnad av va avbryts på grund av en ändring i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Istället startar arbetet snarast med att ta fram en vattentjänstplan för området.

Läs mer om va-utbyggnad för Märsön

Vad innebär utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp för mig?

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar från fastighetsägare i områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Andra projekt som rör kommunalt vatten och avlopp

Enköpingstvätten

kommunen tagit på sig uppgiften att se till att den förorenade marken vid Enköpingstvätten saneras. Det sker genom statliga bidrag. Under hösten kommer provborrningar att äga rum runt kemtvätten och på olika platser i centrum. Provborrningarna sker för att kunna avgöra var och hur en sanering ska gå till.

Marken vid Enköpingstvätten ska saneras

Relaterad information för kommunalt vatten och avlopp