Kommu­nalt vatten och avlopp

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp enligt en långsiktig plan.

Bild på träd

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp innebär stora investeringar. Kommunen behöver därför bedöma vilka områden som behöver anslutas först. Bedömningarna sker utifrån en framtagen vatten- och avloppsplan.

De prioriterade områdena ligger nära Mälaren. Utsläppen från de enskilda avloppen i dessa områden påverkar idag vattenmiljön i Mälaren och kan även vara en risk för dricksvattnet i egna brunnar. Därför ska dessa anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt ett beslut i kommunfullmäktige i juni 2015.

I de anslutna områdena kontrolleras dricksvattnet enligt Livsmedelsverkets krav. Avloppsvattnet renas också på ett effektivt sätt så att det kan släppas ut i våra sjöar och vattendrag utan att skada miljön.

Planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Ekudden

Ekudden är det område som ligger närmast i tid för att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Arbetet är igång med planering och projektering men är beroende av en ny detaljplan som hanteras parallellt.

Vi planerar att börja bygga ut ledningsnätet till området under 2020. Anslutningar kommer att kunna ske under 2021.

Va-utbyggnad för Ekudden

Kolarvik och Sjöängarna

Kolarvik och Sjöängarna kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Arbetet är igång med planering och utredning.

Vi planerar att börja bygga ut ledningsnätet till området under 2022. Anslutningar kommer kunna ske under 2023.

Va-utbyggnad för Kolarvik och Sjöängarna

Märsön

I va-planen finns förslag om att ansluta Märsön till kommunalt vatten och avlopp. Arbetet är igång med att utreda olika alternativ för anslutning till vatten och avlopp. Utredningen sker i samarbete med Strängnäs kommun.

Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2019. Därefter fattas beslut om vilken vatten- och avloppslösning det blir för Märsön. Anslutningar kommer tidigast att kunna ske under 2025.

Va-utbyggnad för Märsön

Vad innebär utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp för mig?

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar från fastighetsägare i områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Andra projekt som rör kommunalt vatten och avlopp

Enköpingstvätten

kommunen tagit på sig uppgiften att se till att den förorenade marken vid Enköpingstvätten saneras. Det sker genom statliga bidrag. Under hösten kommer provborrningar att äga rum runt kemtvätten och på olika platser i centrum. Provborrningarna sker för att kunna avgöra var och hur en sanering ska gå till.

Marken vid Enköpingstvätten ska saneras

Läs mer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.