Enköpingstvätten

Marken runt Enköpingstvätten är förorenad och behöver saneras.

Bild på träd

Foto: Sara Bergström

Provborrningar pågår

Under hösten kommer provborrningar att äga rum runt kemtvätten och på olika platser i centrum.

Provborrningarna sker för att kunna avgöra var och hur en sanering ska gå till.

Eftersom tvätten har gått i konkurs har kommunen tagit på sig uppgiften att se till att den förorenade marken vid Enköpingstvätten saneras. Finansiering av saneringen sker genom statligt bidrag. För att kunna få statlig finanisering måste det finnas någon som driver frågan och därför har kommunen tagit på sig den uppgiften.

Bakgrund

Enköpingstvätten var verksam i Enköping mellan 1962 och 2007. Under den tiden orsakade verksamheten vid kemtvätten omfattande markförorening, som i huvudsak består av tvättkemikalien tetrakloretylen (PCE). Föroreningen har också via grundvattnet spridits bl a till den kommunala vattentäkten vid Munksundet.

Undersökningar har pågått under många år, och har påvisat att behovet av att sanera marken är mycket stort.

Kommunen har ansökt om bidrag för ytterligare undersökningar, projektering av saneringsåtgärder och själva saneringen. Naturvårdsverket beslutade i maj 2018 att bevilja bidrag för undersökningar och projektering. För bidrag till själva saneringen kommer en ny ansökan att krävas.

Hur kommer arbetet att gå till?

Provborrningarna sker för att se omfattningen av spridningen, både i mark och i grundvattnet. Då kan man också se vattenströmningarna och deras flöden. Analysen av resultaten skapar ett underlag för vilka saneringsåtgärder som behöver göras och i vilka områden.

Provtagningarna ska också användas för att följa upp och mäta effekterna av saneringen.

Hur påverkar det mig?

Även om föroreningen har spridit sig till grundvattnet är vattnet inte farligt att dricka. Det vet vi genom de regelbundna kontroller som vi gör på dricksvattnet. Dricksvattnet uppfyller de krav som Livsmedelsverket ställer.

Du kommer också kunna höra borrningarna som sker i samband med undersökningarna.

Under vissa perioder kommer trafiken på Sala vägen och anslutande gator av stängas av.

Karta över Enköpingstvätten

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.