Va-ut­byggnad i Ekudden

Kommunen planerar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Ekudden.

Bild på kran som droppar vatten.

Foto: Jan-Iarry Holmberg

Ekudden får kommunalt vatten

Kommunen planerar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Ekudden.

Samtidigt har kommunen fått in en ansökan från privata aktörer om ändrad detaljplan för att bygga fler bostäder i området. Detaljplanearbetet pågår i en separat politisk process men påverkar utbyggnaden i viss mån.

Läs mer om detaljplanearbetet för Ekudden

Varför ska Ekudden anslutas till det kommunala nätet?

Eftersom området ligger nära Mälaren är det prioriterat av flera anledningar. Utsläpp från privata avlopp är en stor källa till försämrad vattenmiljö. Det finns även en risk att utsläpp från avloppen kan förorena privata dricksvattenbrunnar.

Fördelar med kommunalt vatten

  • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.
  • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av till exempel ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
  • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt vatten och avlopp.
  • Värdet på din fastighet höjs.

Tidsplan

Arbetet beräknas vara färdigt under 2027.

Detaljplanearbetet påverkar tidplanen för när arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp kan vara färdigt.

Bild karta över Ekudden

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

E-post: va.ekudden@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Relaterad information för va-utbyggnad Ekudden