VA-ut­byggnad till Kolarvik och Sjöängarna

Kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.

Bild på kran som droppar vatten.

Foto: Jan-Iarry Holmberg

Kolarvik och Sjöängarna får kommunalt vatten

Kommunen håller på att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna. Arbetet ska vara klart under 2023 för Kolarvik och under 2024 för Sjöängarna.

Varför ska Kolarvik och Sjöängarna anslutas till det kommunala nätet?

Eftersom området ligger nära Mälaren är det prioriterat av flera anledningar. Utsläpp från privata avlopp är en stor källa till försämrad vattenmiljö. Det finns även en risk att utsläpp från avloppen kan förorena privata dricksvattenbrunnar.

Fördelar med kommunalt vatten

  • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.
  • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av till exempel ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
  • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt vatten och avlopp.
  • Värdet på din fastighet höjs.
Bild över Kolarvik och Sjöängarna.

Bild över Kolarvik, etapp 1 och Sjöängarna som är etapp 2.

Tidplan

Arbetet delas upp i två delar där första delen startar med Kolarvik i november 2022 och andra delen vid Sjöängarna hösten 2023. Anslutningar för fastigheter inom första delen kan påbörjas under slutet av 2023 och anslutningar inom andra delen påbörjas slutet 2024.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

E-post: va.kolarvik@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Relaterad information för Va-utbyggnad Kolarvik