Va-ut­byggnad Märsön

Va-ut­byggnad Märsön utreds enligt nya Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Bild på kran som droppar vatten.

Foto: Jan-Iarry Holmberg

Utbyggnaden avbryts

Kommunens planerade utbyggnad av va avbryts på grund av en ändring i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Istället startar arbetet snarast med att ta fram en vattentjänstplan för området.

Ny lag om allmänna vattentjänster

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster I juni 2022 beslutade Sveriges Riksdag om en förändring i den lagstiftning som bestämmer hur behov av vatten och avlopp ska tillgodoses i kommunens olika områden. Större hänsyn ska tas till om en enskild lösning kan användas / Flera olika alternativ för hur va kan ordnas behöver utredas och en Vattentjänstplan för Märsön och Sjöhagen behöver tas fram.

Här hittar du lagen inklusive kommande förändringar:
Läs mer om lagen om allmänna vattentjänster

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering för va. I enlighet med den nya lagen kommer Vattentjänstplanen sedan att ställas ut för samråd med berörda fastighetsägare. Kommunen ska informera om utställningen på sin anslagstavla på hemsidan före utställningstidens början.

Eftersom det är en ny lag samråder kommunen med branschorganisationen Svenskt vatten om hur utredningen ska bedrivas.

Ny arbetsprocess

Arbetsprocessen med vattentjänstplanen uppskattas ta cirka 2 år, från 2022 till 2024. Därefter kommer vi meddela ny information om hur arbetet ska gå vidare.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till:

va.marson@enkoping.se

Kontaktcenter: 0171-62 50 00