Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område. Den fördjupade översiktsplanen är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

torghandel

Foto: Thomas Henrikson

Våra gällande översiktsplaner

Enköpings kommun har fyra gällande fördjupade översiktsplaner: Enköpings tätort, Örsundsbro tätort, Grillby och
Hummelsta. De fördjupade översiktsplanerna ska uppmärksamma allmänna intressen, kommunens miljösituation och riksintressen. Den är också ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande när kommunen skapar detaljplaner och  prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande.

Ladda ner

Enköping

Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad 2040

Bilaga 1 Planeringsförutsättningar

Bilaga 2 Centrumstudie

Bilaga 3 Hållbarhetsbedömning

Bilaga 4 Dialoger och utlåtande

Markanvändningskarta

 

Grillby

Fördjupad översiktsplan för Grillby

Plankarta Grillby

 

Hummelsta

Fördjupad översiktsplan för Hummelsta

Plankarta Hummelsta

 

Örsundsbro

Fördjupad översiktsplan Örsundsbro tätort

Plankarta Örsundsbro

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.