Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område. Den fördjupade översiktsplanen är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Våra gällande översiktsplaner

Enköpings kommun har fyra gällande fördjupade översiktsplaner: Enköpings tätort, Örsundsbro tätort, Grillby och
Hummelsta. De fördjupade översiktsplanerna ska uppmärksamma allmänna intressen, kommunens miljösituation och riksintressen. Den är också ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande när kommunen skapar detaljplaner och  prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande.

Ladda ner

Enköping

Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad 2040

Bilaga 1 Planeringsförutsättningar

Bilaga 2 Centrumstudie

Bilaga 3 Hållbarhetsbedömning

Bilaga 4 Dialoger och utlåtande

Markanvändningskarta

 

Grillby

Fördjupad översiktsplan för Grillby

Plankarta Grillby

 

Hummelsta

Fördjupad översiktsplan för Hummelsta

Plankarta Hummelsta

 

Örsundsbro

Fördjupad översiktsplan Örsundsbro tätort

Plankarta Örsundsbro

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.