Grundskola Västerleden

En pågående förstudie ska svara på frågan hur den gamla Västerledsskolan kan ersättas med nya skollokaler i de västra stadsdelarna.

Gamla Västerledsskolan

Foto: Maja Geffen

Gammal skola ska ersättas

Gamla Västerledsskolan används idag som evakueringslokal för Enöglaskolan. Gamla Västerledsskolan har en begränsad livslängd och utredningar visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska utredas. Tanken är att skolan ska ligga någonstans i de västra stadsdelarna, inte nödvändigtvis på samma plats som den gamla skolan.

Stort och modernt

En förstudie pågår som ska ligga färdig för politiska beslut under senhösten 2019. Förstudien ska ge svar på var den nya skolan ska placeras, om den ska innehålla någon mer verksamhet än enbart F–9-skola, samt ungefär hur skolan ska utformas. Klart är att skolan ska vara modern och att den ska rymma fler elever än vad som idag får plats i lokalerna eftersom Enköping växer. Tanken är att den nya skolan ska kunna avlasta västra Enköping när det gäller skolplatser.

Läs mer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.