Grund­skola Väster­leden

En pågående utredning ska svara på frågan hur den gamla Västerledsskolan kan ersättas med nya skollokaler i de västra stadsdelarna.

Bild på gamla Västerledsskolan. En vit avlång byggnad med en skolgård bredvid.

Foto: Maja Geffen

Gammal skola ska ersättas

Gamla Västerledsskolan används idag som evakueringslokal för Enöglaskolan. Gamla Västerledsskolan har en begränsad livslängd och utredningar visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska utredas. Tanken är att skolan ska ligga i de västra stadsdelarna, inte nödvändigtvis på exakt samma plats som den gamla skolan.

Del av större projekt

Det pågår en översyn av hela västra Enköping och det kommer att ske förändringar i området med många nya bostäder med mera. Därför har det betydelse för hela stadsutvecklingen hur den nya skolan placeras i området. Under år 2020 utredde samhällsbyggnadsförvaltningen därför vilken placering som är lämpligast sett ur det större perspektivet. Man kom fram till att den nya skolan bör byggas ungefär där den nuvarande står, men på ett sådant sätt att skolan kan vara kvar i de gamla lokalerna medan byggnation pågår.

Stort och modernt

En förstudie har gjorts och en utredning som hör till den pågår under våren 2021. Politiska beslut om hur man ska gå vidare väntas före sommaren 2021. Klart är att skolan ska vara modern och vi omvärldsspanar och tar del av forskning gällande fysisk lärmiljö för att bygga framtidens skola.

Den nya skolan ska också rymma fler elever än vad som idag får plats i lokalerna eftersom Enköping växer. Tanken är att den nya skolan ska kunna avlasta västra Enköping när det gäller skolplatser.

Relaterad information för grundskolan Västerleden