Gymnasie­skola

Ny gymnasieskola planeras och beräknas stå färdig för inflytt år 2023–2024.

Bild på delegation som besöker Westerlundska gymnasiet

Här är några av dem som arbetar med den nya gymnasieskolan, på besök i dagens gymnasielokaler. Foto: Maja Geffen

Ett nybygge planeras

Enköpings kommun är i behov av nya lokaler för den kommunala gymnasieskolan Westerlundska gymnasiet (WGY). Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och har ett antal olika problem som har med fastigheternas ålder och skick att göra. Det bedöms inte realistiskt att renovera de befintliga lokalerna. Istället planeras ett nybygge.

Förstudie

Under vintern och våren 2018/2019 har en förstudie pågått. Förstudien har letts av White arkitektbyrå. Förstudien presenterades i slutet av maj 2019 och innehåller ett förslag till hur en ny gymnasieskola i Enköping kan se ut, och vilka verksamheter den kan innehålla.

Det första politiska steget mot en ny gymnasieskola togs i september 2019 av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Beslutet innebar att nämnden beställer av tekniska nämnden ett ta fram en programhandling för investering i en ny gymnasieskola dimensionerad för 1 600 elever. Programhandling ska vara klar senast 2020-05-01. Tekniska nämnden tog upp frågan för beslut den 25 september 2019 och beslöt att gå vidare med att ta fram programhandling.

Bild på Westerlundska gymnasiets entré

Entrén till Westerlundska gymnasiet. Foto: Per Groth

Ett campuskoncept föreslås

Förstudien (bifogad under rubriken Läs mer) innebär sammanfattningsvis att framtidens skola placeras i samma område som den nuvarande. Ett campuskoncept föreslås där tre byggnader sammanlänkas med varandra. Kunskapskvarteret, som projektet kallas, föreslogs ursprungligen rymma både gymnasiet och kommunens vuxenutbildning. I beslutet som politikerna går vidare med är vuxenutbildningen inte med. Det beror på att den idag har billiga lokaler, och att det går att spara pengar genom att inte inlemma vuxenutbildning i Kunskapskvarteret. Annan verksamhet ska dock kunna få plats för att optimera användandet av lokalerna och därmed sänka kostnaderna. Det kan till exempel handla om kultur-, sport- eller mötesaktiviteter.

Som tidigast kan de nya lokalerna stå färdiga för inflytt år 2023–2024.

Läs mer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.