Joar Blå

Just nu utreds det vad som ska hända med Joar Blå.

Bild på Kulturhus Joar. En större vit byggnad med skyltar där det står "Saga, Dans, Teater, Biograd, Restaurang, Medborgarhuset och Joar Blå".

Foto: Kari Isberg

Beslut om kulturhus Joar

På upplevelsenämndens sammanträde 25 maj togs inriktningsbeslut för kulturhus Joar. Där valde nämnden att gå vidare med alternativ Tillsammans som innebär att det kommunala museet flyttas till Joar. Kulturskolans verksamhet i Tingshuset blir kvar men konsthallen flyttas från Tingshuset till Joar. Kulturhuset inrymmer då ett museum, en biograf med tre salonger, en servering med placering så att det kan öppnas upp mot parken, en mindre konsert/multifunktionell sal, en mindre utställningshall samt bibliotek och stor scen.

Förjupad förstudie klar

Upplevelsenämndens arbetsutskott beslutade på ett extrainsatt arbetsutskott den 7 juli att förstudierapporten avseende kulturhus Joar i Enköping behövde kompletteras med en fördjupning. Den fördjupade förstudien som bland annat visar hur museet kan inkluderas i Kulturhus Joar och att flytta teknik/ventilation till taket är nu klar.

Kalkyler i samband med den fördjupade förstudien visar också att beslutat markeringsbelopp på 180 miljoner räcker för att genomföra projektet enligt nämndens tidigare beslut.

Läs den fördjupade förstudien

Om du vill ta del av innehållet i den fördjupade förstudien finns den att läsa som pdf.

Läs den fördjupade förstudien om kulturhus Joar Pdf, 12 MB. (Pdf, 12 MB)

Vad händer nu?

Beslut om nästa steg, att beställa en programhandling för projektet, tas på kommande möte för upplevelsenämnden den 19 oktober.

Relaterad information för Kulturhus Joar