Joar Blå

Just nu utreds det vad som ska hända med Joar Blå.

Bild på Kulturhus Joar. En större vit byggnad med skyltar där det står "Saga, Dans, Teater, Biograd, Restaurang, Medborgarhuset och Joar Blå".

Foto: Kari Isberg

Förstudie pågår

Just nu arbetar kommunen med en förstudie inför ett politisk beslut under första halvan 2021.

Tre alternativ

Förstudien redogör för tre alternativ som upplevelsenämnden ska ta ställning till:

  1. Kulturhus och bibliotek.
  2. Ombyggnad av Joar med verksamhet från Tingshuset och administrativ personal.
  3. Ombyggnad av Joar inklusive museum, verksamhet från Tingshuset och administrativ personal.

Du kan läsa förstudien på kommunens webbplats.

Relaterad information för Kulturhus Joar