Kommun­hus

Här finns information om projektet att bygga ett nytt kommunhus.

Bild på flera personer som sitter runt ett bord och granskar en karta.

Foto: Thomas Henrikson

Vad händer nu?

Kommunstyrelsens politiker och kommunens lokalstyrgrupp arbetar nu tillsammans för att gå igenom vilka önskemål och behov som behöver uppfyllas för hur det nya kommunhuset och arbetsplatserna där ska utformas. Byggnaden måste vara lämplig för att de som arbetar där ska kunna utföra kommunens demokratiska uppdrag. Huset ska byggas kostnadseffektivt.

Relaterad information för nytt kommunhus