Kommun­hus

Kommunen ska hyra ett nytt kommunhus i centrala Enköping.

Bild på flera personer som sitter runt ett bord och granskar en karta.

Foto: Thomas Henrikson

I det nya kommunhuset ska cirka 450 medarbetare sitta. Det är ledning och administrativ personal från nio utspridda kontor som ska samlas i huset. Målet är att inflyttning ska kunna ske under 2025.

Lokaler för framtidens arbetsplats och en levande stadskärna

Visionen är att det nya kommunhuset ska skapa en trevlig, attraktiv och modern arbetsmiljö där lokaler och digitala lösningar gör ett effektivt och smidigt arbetssätt möjligt.

Det ska också bidra till en levande stadskärna, stärka den lokala demokratin och underlätta för invånare, företag och föreningar i kontakten med oss.

Vi har beslutat att vi ska hyra lokalerna till det nya kommunhuset.

Hyresvärds­upphandling in­ledd

För att hitta en privat fastighetsaktör som vill projektutveckla, bygga och äga lokalerna har vi inlett en hyresvärdsupphandling.

Löper på enligt plan

Sedan tiden för fastighetsaktörer löpt ut att anmäla intresse att få delta i vår hyresvärdsupphandling, har vi tagit nästa steg i processen. Vi har prövat och värderat anbudsansökningarna och valt ut ett antal fastighetsaktörer som erbjudits att lämna anbud.

Den 30 november var den sista dagen att lämna ett första anbud för fastighetsaktörerna som vi valt att gå vidare med i hyresvärdsupphandlingen.

– Vi har fått in de första anbuden och hyresvärdsupphandlingen fortsätter att löpa på enligt plan. Det är ett spännande skede vi är inne i, där vi får en första känsla för det nya kommunhuset, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör.

Nu följer förhandlingar med fastighetsaktörerna, som kommer att pågå från december till och med februari nästa år.

I början på mars 2023 ska fastighetsaktörerna lämna sina slutliga anbud. Därefter ska kommunen utvärdera anbuden och i slutet av mars 2023 ta beslut om fastighetsaktör och teckna hyresavtal.

Relaterad information för nytt kommunhus