Kulturhus Joar

Det finns en politisk vilja att renovera Joar Blå till Enköpings kulturhus.

Bild på Kulturhus Joar. En större vit byggnad med skyltar där det står "Saga, Dans, Teater, Biograd, Restaurang, Medborgarhuset och Joar Blå".

Foto: Kari Isberg

Beslut under 2020

Ambitionen är ett politisk beslut under 2020 om Enköpings kulturhus. I kommunfullmäktiges långsiktiga plan står att renoveringen av Joar Blå till Enköpings kultuhus planeras vara klar 2022–2023.

Relaterad information för Kulturhus Joar