Statt-tomten

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har skrivit under ett markanvisningsavtal med Vi Invest för att bygga ett hotell på Stattomten.

Bild på Statt-tomten en höstdag. Runt tomten står ett vitt högt staket och bakom lägenhetshus.

Hotell med bostäder och handel

Genom markanvisningsavtalet får bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om genomförande- och köpeavtal för Stattomten. Målsättningen är att hotellet kan stå klart 2024.

– Det känns fantastiskt att kunna presentera ett så viktigt beslut för Enköpings utveckling. En hotelletablering på den centrala tomten blir ett lyft för hela Enköping och en viktig pusselbit i vårt arbete med att utveckla stadskärnan. Jag är särskilt glad att det förutom hotell också ska innehålla bostäder, butiker och andra kommersiella ytor för ett levande centrum, säger Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

– Ett centralt beläget hotell betyder oerhört mycket för den fortsatta utvecklingen av hela Enköpings stad, säger Cissi Lööv, näringslivschef.

Tidplan

  • Antaget markanvisningsavtal i Plex-utskottet – 2020-10-08
  • Samråd detaljplan – februari 2021
  • Granskning detaljplan – juni 2021
  • Antagen detaljplan - oktober 2021
  • Projektering byggnation - mars 2021-december 2021
  • Start byggnation – april 2022
  • Byggnation klar - april 2024

Relaterad information för Statt-tomten