Tillgänglig­hetsredo­görelse för Enköping växer

På den här webbsidan kan du läsa i vilken grad vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vad vi har kvar att åtgärda. Här kan du också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighet för Enköping växer

Enköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen Enköping växer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns kända brister som inte kommer att åtgärdas eftersom webbplatsen kommer att avvecklas under 2023.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen Enköping växer som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Oskäligt betungande anpassning

Enköpings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för hela webbplatsen. Eftersom webbplatsen är planerad att avvecklas under 2023, har vi gjort bedömningen att en ny tillgänglighetsanalys och anpassning inte är möjlig att genomföra med de resurser vi har.

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av webbplatsen Enköping växer.

Senaste bedömningen gjordes den 15 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.