Tillgänglig­hetsredo­görelse för Enköping växer

På den här webbsidan kan du läsa i vilken grad vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vad vi har kvar att åtgärda. Här kan du också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighet för Enköping växer

Enköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen Enköping växer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen Enköping växer som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

Problem med svårförstådda länkar

Länkar ska gå att förstå i sitt programmatiska sammanhang eftersom hjälpmedlet synskadade använder sig av endast presenterar den information användaren har fokus på, inte texten runt om. På vår webbsida kan länkarna vara för generiska och svårförstådda om de lyfts ur sitt sammanhang.

Om en länk på vår webbplats innehåller ett PDF-, word- eller exceldokument finns en markering om detta efter länktexten. Det gäller även storleken på dokumentet. Formatet och storleken är dessvärre inte en del av länktexten. Det innebär att personer som får länktexten uppläst inte vet i vilket format eller storlek dokumentet är.

Vår ambition är att åtgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.4.4 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med formulär som inte är uppdelade och grupperade

Längre formulär måste delas upp och grupperas för att enklare se vilka delar som hör samman, både visuellt och i ett hjälpmedel. Vi har några formulär som inte är uppdelade och grupperade.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1, 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med att tabeller saknar unikt id

Komplexa tabeller ska ha specifika kopplingar mellan rubriker och dataceller. Detta kan åstadkommas genom att på varje rubrik ange ett unikt id och att sedan i de olika cellerna referera till cellens rubriker i attributet headers. För personer som får sidan uppläst kan tabellens rubriker och celler referera fel.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med syntolkning av filmer

Film ska syntolkas så att en användare som inte ser filmen har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Vår ambition är att åtgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med otillgängliga dokument och blanketter

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Användning med nedsatt synförmåga

Problem med syntolkning av filmer

Film ska syntolkas så att en användare som inte ser filmen har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Vår ambition är att åtgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Användning med kognitiv nedsättning

Problem med svårförstådda länkar

Länkar ska gå att förstå i sitt programmatiska sammanhang eftersom hjälpmedlet synskadade använder sig av endast presenterar den information användaren har fokus på, inte texten runt om. På vår webbsida kan länkarna vara för generiska och svårförstådda om de lyfts ur sitt sammanhang.

Om en länk på vår webbplats innehåller ett PDF-, word- eller exceldokument finns en markering om detta efter länktexten. Det gäller även storleken på dokumentet. Formatet och storleken är dessvärre inte en del av länktexten. Det innebär att personer som får länktexten uppläst inte vet i vilket format eller storlek dokumentet är.

Vår ambition är att åtgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.4.4 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med för generiska felmeddelanden i formulär

Vi använder required-attribut i våra formulär på våra webbplatser. Det är inte bra att använda tillgänglighetsmässigt, eftersom meddelandet blir för generiskt för att vara hjälpsamt för en användare som behöver det. Felmeddelandet är även temporärt, det vill säga att det försvinner efter ett antal sekunder. Det gör att det kan vara svårt för användare med kognitiva nedsättningar att hinna förstå vad felmeddelandet säger innan det försvinner, eller för användare med nedsatt syn och förstorande hjälpmedel att hinna uppfatta det.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 3.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Problem med otydliga felmeddelanden i formulär

Det saknas information om vad som är felaktigt när användare misslyckas att fylla i e-postadress enligt korrekt format. Det kommer endast ge ett felmeddelande om att fältet ska fyllas i, inte vad som kan vara felaktig och hur det kan lösas. Det ska exempelvis vara tydligt för en användare vad som är felaktigt och hur hen kan åtgärda det, exempelvis "Ange en e-postadress som innehåller ett @-tecken”.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 3.3.3 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se.

Telefonnummer: 0171- 62 50 00.

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av webbplatsen Enköping växer.

Senaste bedömningen gjordes den 15 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 oktober 2020.