Parkeringsregler i Enköpings kommun

Läs om vilka parkeringsregler som gäller i Enköping. Läs också vad som gäller när du fått en parkeringsbot.

­I centrum får du parkera där det finns en parkering med en parkeringsskylt. På skylten står det var du kan stå och vad det kostar. Utanför centrum får du stå på de kommunala gatorna i 24 timmar. Undantaget är om det finns en P-skylt som säger att parkering inte är tillåten eller om den bara är tillåten mellan vissa klockslag. Privata företag, fastighetsägare och fastighets­bolag har också parkeringsplatser.

Mål att minska biltrafiken

I takt med att Enköping växer behöver biltrafiken i stadskärnan minska. Parkeringsreglerna ska bidra till att det är tryggt och enkelt för gående och cyklister, särskilt barn och äldre, att röra sig i centrum. Samtidigt ska det vara lätt att hitta en central parkeringsplats för den som behöver parkera nära det ärende man tänkt utföra.

Särskilda tillstånd

För boende och företag i centrum finns särskilda tillstånd och biljetter till hänvisade parkeringsplatser i centrala Enköping. De som bor på landsbygden utan regelbunden kollektivtrafik har möjlighet att parkera på utpekade platser i centrum med ett särskilt landsbygdstillstånd och 30-dagarsbiljett.

Parkeringsreglerna innebär att det är billigare att parkera strax utanför än mitt i stadskärnan. Parkeringsreglerna innebär i korthet:

 • Zonindelning med billigare parkering utanför centrumkärnan.
 • Zon A: Parkeringarna på de mest centrala gatorna (rutnätsstaden) samt Joarparkeringen har en avgift på 12 kr/timme.
 • Zon B: Parkeringar nära centrum har en avgift på 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.
 • Utanför zon B: Samlade parkeringsytor med avgiftsfri parkering

Här kan du parkera

​I centrum innanför gatorna Östra Ringgatan, Västra Ringgatan, Ågatan och Tullgatan får du bara stå på anvisade platser. Se efter på parkeringsskyltarna vad som gäller där du vill stå.

Det finns gratis parkering vid gamla kommunhuset på Kungsgatan, Enavallens södra parkering och utanför Idrottshuset.

På de kommunala gatorna utanför centrum får du parkera 24 timmar om det inte står något annat på p-skylten. Det gäller även på de kommunala gatorna i Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka, Skolsta och Örsundsbro.

Digital parkeringskarta

I kommunens digitala parkeringskarta kan du se var det finns parkering i Enköping och de olika parkeringszonerna. I kartan finns information om vilken avgift och vilka tider som du får parkera på varje parkeringsplats.

Parkeringsförbud vid städdagar

Enköpings kommun har städdagar på vissa gator då vi kan städa bort löv och skräp, skotta snö, sanda och rengöra gatubrunnar. De gator som får städdag och parkeringsförbud mellan 1 november och 30 april är:

 • Drottninggatan 6-20. Förbud att parkera måndagar klockan 8-16.
 • Tullgatan, Malmgrensgatan, Sämskarbogatan, Drottninggatan 22-32 Förbud att parkera tisdagar klockan 8-16.
 • Kabelgatan, Voltgatan, Kristinagatan (södra), Fagerskogsgatan. Förbud att parkera onsdagar klockan 8-16.
 • Sankt Larsgatan, Kristinagatan (norra). Förbud att parkera torsdagar klockan 8-16.
 • Drottninggatan 34-38. Förbud att parkera fredagar klockan 8-16.
 • Parkgatan. Förbud att parkera måndagar klockan 8-16.
 • Tallbacksvägen, (mellan Lingongatan och Nypongatan). Förbud att parkera måndagar klockan 8-16.

Förbudet att parkera gäller även om en helgdag infaller dessa dagar.

Betala parkering

Du kan betala med kort vid parkeringsautomaterna eller genom apparna Parkster, Mobill och Easypark.

Skriva ut parkeringskvitto i efterhand

Parkeringsböter

En parkeringsbot är antingen en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. Det står på lappen som du fått på bilen om du fått parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Om du har fått parkeringsböter beror det på att du har parkerat fel, stått för länge på parkeringen eller inte visat upp att du har betalat för parkeringen.

Parkerings­anmärkning

Om du har fått en parkeringsanmärkning måste du alltid betala innan du överklagar. Vill du överklaga din parkeringsanmärkning gör du det hos polisen i det län som står på parkeringsboten. För att kunna överklaga behöver du ange bevis för att du tycker att parkeringsboten är felaktig.

Kontrollavgift

Om du fått en kontrollavgift kan du överklaga hos parkeringsbolaget som utfärdat avgiften. Då ska du överklaga innan du betalar. Kontaktuppgifter står på lappen med kontrollavgiften.

Kontakt

Har du frågor om parkeringsövervakningen kan du kontakta kommunen.

Kontakta Transportstyrelsen om du har frågor om din felparkeringsavgift.

Relaterad information