Sandsopning och lagning av hål

Vi tar upp sand och grus under hela våren i Enköpings kommun. Vi försöker laga stora hål i gatorna så fort vi kan. På våren lagar vi de flesta efter att vi sopat upp sanden.

Sandupptagning våren 2024

Från vecka 12 börjar sandsopningen. I den här ordningen tar vi upp sanden:

 • Stora torget
 • Gågatan
 • Rutnätsstaden
 • Gång- och cykelvägar
 • Buss- och huvudgator
 • Klondyke
 • Åkersberg
 • Gånsta
 • Munksundet
 • Älvdansen
 • Ängslyckan
 • Mariedal
 • Lillsidan
 • Romberga
 • Gröngarn
 • Ängs- och Hagmarksvägen
 • Galgvreten
 • Sankt Ilian
 • Gamla Nynäs
 • Korsängen
 • Stenvreten
 • Bachostaden
 • Fanna
 • Bergvreten
 • Myran
 • Varghällar
 • Hagalund


Kransorter

 • Fjärdhundra
 • Hummelsta
 • Örsundsbro
 • Skolsta
 • Grillby
 • Lillkyrka

På vissa ställen tar det längre tid för snön och isen att smälta bort än på andra. Det kan medföra att turordningen påverkas.

Grovsopning först

Det är vädret som styr när vi kan sätta igång med sandsopning. Vi tar upp sanden när vi bedömer att risken för halka är så liten som möjligt. Är det torrt och fint väder är det oftast inga problem att sätta igång. Är det omväxlande väder måste vi avvakta med att ta upp sanden.

I år har vi tvingats avvakta med sandsopningen och vi ligger efter i vår tidsplanering med flera veckor. Det beror på att det har varit så kallt så att gruset har varit fastfruset.

Vi börjar med att grovsopa ett område för att sedan återkomma och göra det lite mer noggrannt. Innan det stora arbetet kan vi ibland också sopa vissa stråk som vi vet används mycket.

Vi försöker så ofta som det går att vattna asfalten när vi sopar sanden så det inte dammar.

Det kan fortfarande bli minusgrader på vägarna och då fryser sanden fast i marken och det blir halt och trafikfarligt. På en del ställen finns det kvar ishögar med sand i där vi först grovsopar och sen sopar upp resten vid ett senare tillfälle.

Underlätta för de som sopar

För att vi snabbare ska kunna sopa upp sanden i ett område så försök att parkera bilen på en sopad yta och lämna utrymme. Det är svårt att komma fram med maskinerna i för små luckor. Vi kan inte stänga av gata för gata.

Lagning av hål på gator

Hål, spår och sprickor som utgör trafikfarliga brister försöker vi laga så fort vi kan. På våren lagar vi de flesta av hålen efter att vi sopat upp sanden.

Upptäcker du stora hål – hör av dig

Upptäcker du ett stort hål i en gata eller gång- och cykelväg, rapportera gärna in det till oss. 

Därför uppstår så kallade potthål

Efter vintern blir det ofta hål i gator och cykelbanor:

 • Den smältande snön tränger ner i sprickorna.
 • Skiftande temperatur gör att sprickorna blir större.
 • Vid skiftande temperatur är det dessutom svårt att laga hålen. Materialet klarar inte av sådana förhållandena. Lagningen håller bara under en kortare tid.
 • Även under sommaren uppstår hål då vattnet tränger ner i sprickor.

Kör försiktigt och visa hänsyn

Märker du att det är många hål eller liknande på vägen ber vi dig att köra försiktigt. Ta det även lugnt och håll uppsikt när vi är ute och lagar hålen för att undvika olyckor.