Tillgänglighets­redogörelse

På den här webbsidan kan du läsa i vilken grad vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vad vi har kvar att åtgärda. Här kan du också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighet för Enköping växer

Enköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen Enköping växer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns kända brister som inte kommer att åtgärdas eftersom webbplatsen kommer att avvecklas under 2023.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsenheten: kommunikation@enkoping.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen Enköping växer som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsenheten: kommunikation@enkoping.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem med syntolkning av filmer

Film ska syntolkas så att en användare som inte ser filmen har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Problem med otillgängliga dokument och blanketter

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Vi arbetar även med att ta fram tillgängliga dokumentmallar. Detta ska bidra till att våra dokument succesivt blir tillgängliga, i samband med revidering eller när nya tas fram. Vi prioriterar att flytta innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) samt arbetet med de nya mallarna, framför att tillgänglighetsanpassa tidigare framtagna dokument.

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av webbplatsen Enköping växer.

Senaste bedömningen gjordes den 15 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 april 2023.