OM WEBBPLATSEN

Tillgänglig­hets­redo­görelse

Tillgänglig­hets­redogörelse för webbplatsen Upplev Enköping

Inledning

Enköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen Upplev Enköping uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av ett antal brister.

Läs vad som inte är tillgängligt på webbplatsen

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet i vårt formulär

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Enköpings kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller formulär.

Telefonnummer: 0171-62 50 00
E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Begär ut information i alternativt format i vårt formulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Film som saknar syntolkning

Det kan finnas film på webbplatsen som saknar syntolkning. Vi arbetar för att texta alla våra filmer. I vissa fall erbjuder vi innehållet i alternativt format, till exempel i text i nära anslutning till filmen. Vi strävar efter att alltid planera våra filminspelningar på ett sådant sätt att separat syntolkning inte behövs. Vi gör en bedömning inför varje ny filmproduktion om det finns behov av separat syntolkning eller teckenspråk. I dagsläget har vi inte det som standard.

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

I formuläret för att tipsa om evenemang används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse. Vi är beroende av vår systemleverantör för att åtgärda problemet. Vi har ställt krav på leverantören att problemet prioriteras och åtgärdas. Vi avvaktar med andra åtgärder under tiden.

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, den 20 april 2023.

I vårt publiceringsverktyg finns en inbyggd tillgänglighetskontroll. När vi får varningar om otillgänglig kod eller otillgängligt innehåll följer vi upp på dessa.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 april 2023.