Enköping - en grön kommun

Enköpings kommun arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt, och ekonomiskt hållbart Enköping. Grunden i vårt miljö- och klimatarbete är vår hållbarhetspolicy.

Foto: Thomas Henriksson

– Klimatutmaningarna är globala men de börjar här lokalt och vi ska göra det vi kan för att bidra. Vi kommer prioritera miljö- och klimatfrågorna och jobba för att hela kommunens organisation ska bidra för ökad hållbarhet, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Miljödiplomering

Enköpings kommun arbetar med att införa miljöledningssystem i alla verksamheter för att på ett systematiskt sätt arbeta med miljöfrågorna. Enköpings kommun har valt att följa Svensk Miljöbas standard i arbetet med att bli miljödiplomerade.

Exempel på kommunens miljö- och klimatarbete:

 • Kommunen erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning.
 • Kommunen ställer miljökrav i upphandlingar.
 • Kommunen har byggt laddstolpar vid kommunhuset och resecentrum.
 • Kommunen köper endast el som är märkt Bra Miljöval.
 • Kommunen har en trafikstrategi med mål om bland annat ökat cyklande och resor med kollektivtrafik.
 • Miljödiplomering införs i samtliga förvaltningar.
 • Solceller har installerats de senaste åren. Exempelvis vid Åkersbergs omvårdnadsboende, kommunhuset, Munksundsskolan och kommer också installeras på nya familjebadet.
 • Ett miljösmart energisystem har installerats i båda ishallarna som också ger ett överskott som kommer att användas till att värma upp bassängerna i nya familjebadet.

Miljömässig hållbarhet

Enköpings kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete genom att:

 • fasa ut fossila och andra ändliga resurser
 • begränsa spridning av föroreningar i miljön
 • ta hand om naturresurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt
 • jobba för en god avfallshantering i hushållen, företagen och vår egen verksamhet
 • informera och utbilda kommunens medarbetare och politiker i miljö- och hållbarhet.

Social hållbarhet

Enköpings kommun jobbar för ett arbete utifrån de mänskliga rättigheternapå en demokratisk värdegrund genom att:

 • skapa förutsättningar för alla i kommunen att utveckla sitt allra bästa jag
 • arbeta för att i beslut ta hänsyn till barn och ungas rättigheter
 • skapa strukturer för ökad demokrati genom ökad delaktighet och möjlighet att påverka
 • verka för ökad jämlikhet, trygghet och tillgänglighet för att motverka all slags diskiminering och bidra till integration och inkludering
 • arbeta för en förbättrad och mer jämlik folkhälsa och därigenom skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer.

Ekonomisk hållbarhet

Enköpings kommun jobbar för en god ekonomisk hushållning genom att:

 • ha kvalitet i våra tjänster till bästa kostnad
 • vid upphandling och inköputifrån miljömässiga krav välja närpdoucerat, ekologiska eller miljömärkta produkter och tjänster
 • användalivscykelkostnader inför stora investeringar, alltså att välja inköp som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid
 • ge förutsättningar för ett hållbart näringsliv som ger arbetstillfällen och skapar köpkraft i kommunen.


Styrdokument

Hållbarhetspolicy

Resepolicy

Inköps- och upphandlingspolicy

Trafikstrategi

 

Frågor?

Camilla Wester, miljöstrateg
Telefon: 0171-62 54 42
E-post: camilla.wester@enkoping.se

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.