Enköping - en grön kommun

Enköpings kommun arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt, och ekonomiskt hållbart Enköping. Grunden i vårt miljö- och klimatarbete är vår hållbarhetspolicy.

Foto: Thomas Henriksson

– Klimatutmaningarna är globala men de börjar här lokalt och vi ska göra det vi kan för att bidra. Vi kommer prioritera miljö- och klimatfrågorna och jobba för att hela kommunens organisation ska bidra för ökad hållbarhet, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Miljödiplomering

Enköpings kommun arbetar med att införa miljöledningssystem i alla verksamheter för att på ett systematiskt sätt arbeta med miljöfrågorna. Enköpings kommun har valt att följa Svensk Miljöbas standard i arbetet med att bli miljödiplomerade.

Exempel på kommunens miljö- och klimatarbete:

 • Kommunen erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning.
 • Kommunen ställer miljökrav i upphandlingar.
 • Kommunen har byggt laddstolpar vid kommunhuset och resecentrum.
 • Kommunen köper endast el som är märkt Bra Miljöval.
 • Kommunen har en trafikstrategi med mål om bland annat ökat cyklande och resor med kollektivtrafik.
 • Miljödiplomering införs i samtliga förvaltningar.
 • Solceller har installerats de senaste åren. Exempelvis vid Åkersbergs omvårdnadsboende, kommunhuset, Munksundsskolan och kommer också installeras på nya familjebadet.
 • Ett miljösmart energisystem har installerats i båda ishallarna som också ger ett överskott som kommer att användas till att värma upp bassängerna i nya familjebadet.

Miljömässig hållbarhet

Enköpings kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete genom att:

 • fasa ut fossila och andra ändliga resurser
 • begränsa spridning av föroreningar i miljön
 • ta hand om naturresurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt
 • jobba för en god avfallshantering i hushållen, företagen och vår egen verksamhet
 • informera och utbilda kommunens medarbetare och politiker i miljö- och hållbarhet.

Social hållbarhet

Enköpings kommun jobbar för ett arbete utifrån de mänskliga rättigheternapå en demokratisk värdegrund genom att:

 • skapa förutsättningar för alla i kommunen att utveckla sitt allra bästa jag
 • arbeta för att i beslut ta hänsyn till barn och ungas rättigheter
 • skapa strukturer för ökad demokrati genom ökad delaktighet och möjlighet att påverka
 • verka för ökad jämlikhet, trygghet och tillgänglighet för att motverka all slags diskiminering och bidra till integration och inkludering
 • arbeta för en förbättrad och mer jämlik folkhälsa och därigenom skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer.

Ekonomisk hållbarhet

Enköpings kommun jobbar för en god ekonomisk hushållning genom att:

 • ha kvalitet i våra tjänster till bästa kostnad
 • vid upphandling och inköputifrån miljömässiga krav välja närpdoucerat, ekologiska eller miljömärkta produkter och tjänster
 • användalivscykelkostnader inför stora investeringar, alltså att välja inköp som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid
 • ge förutsättningar för ett hållbart näringsliv som ger arbetstillfällen och skapar köpkraft i kommunen.


Styrdokument

Hållbarhetspolicy

Resepolicy

Inköps- och upphandlingspolicy

Trafikstrategi

 

Frågor?

Camilla Wester, miljöstrateg
Telefon: 0171-62 54 42
E-post: camilla.wester@enkoping.se

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.