Vision 2030

Den 9 april 2013 beslutade kommunfullmäktige om en vision för år 2030. En vision beskriver en önskan om hur framtiden ska bli.

Foto: Clifford Shirley

Enköpings kommuns förtroendevalda har arbetat fram visionen med hjälp av synpunkter och förslag från kommuninvånare och företagare.

Sammanställning av dialogerna med kommuninvånare och företagare

Enköpings vision för år 2030

Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag.

Självklar livskvalitet

 1. Enköping ger alla bästa möjliga livskvalitet i livets alla skeden.
 2. En trygg ålderdom är självklar, likaså omvårdnad med kvalitet.
 3. Kommuninvånarna är delaktiga och upplever att de har inflytande över kommunens utveckling.
 4. En dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv gör att medborgarna ständigt kan vidareutvecklas.
 5. Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet.
 6. Enköping är en del av en större kunskapsregion som ger möjlighet till utbildning i eller i närheten av kommunen.
 7. Enköping berikas och stärks av jämställdhet, mångfald och en god integration.

Attraktivast i regionen

 1. Hållbar miljö och energi ingår som en självklarhet i allt samhällsbyggande.
 2. Det finns attraktiva boendeformer i hela kommunen som utgår från de behov som finns i olika faser i livet.
 3. Kommunen har ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser för invånare och besökare.
 4. Kulturlandskapet och besöksmålen ger en ständigt ökande ström av besökare till en sjudande och aktiv landsbygd.
 5. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör kommunen till en självklar plats att etablera, driva och utveckla företag i.
 6. Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur med god tillgänglighet för alla.

En hållbar omvärldsaktör

 1. Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen.
 2. Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan på lokal, regional och nationell nivå samt globalt.
 3. Kommunen driver högklassiga miljöprojekt och hushållar med jordens resurser.
 4. Det är naturligt för Enköping att samverka i vår närhet, inom EU och globalt.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.