Strategiska mål 2016–2019

År 2019 ska Enköpings kommun vara ett samhällsbygge som får människor att växa, skapar en hållbar framtid och ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv.

Foto: Anders Ågerup

Strategiska mål är politiska mål som ska styra kommunen som organisation. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka strategiska mål som ska gälla.

I oktober 2015 antog kommunfullmäktige Enköpings kommuns nya strategiska mål. Målen sträcker sig från år 2016 till och med år 2019. Målen fokuserar på att utveckla Samhällsbygget Enköping. Det är den politiska ledningens vision om hur kommunen ska bli ett starkare samhälle på alla plan.

Det handlar bland annat om bättre skola, omsorg, arbetsliv, integration, hållbar miljö, social rättvisa, delaktighet, näringsliv och utveckling av både staden och landsbygden.

De fem strategiska målen

  1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa
  2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid
  3. Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle
  4. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd
  5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke.

– Samhällsbygget Enköping är framtidens Enköping. Det står för att utveckla alla delar i samhället. Till exempel att bygga fler bostäder och skapa fler arbeten, ha en bra och rättvis skola och omsorg, ett rikt kulturliv och inte minst att alla ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Samhällsbygget Enköping är vad vi strävar mot, säger finanskommunalrådet Helena Proos (S).

Läs mer om de strategiska målen

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.