Mälardalsrådet

I Mälardalsrådet ingår 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet är ett forum för samverkan i strategiska frågor. 

Foto: Mälardalsrådet/Creative Commons

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera tillsammans. Det övergripande målet för Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, och vara en mötesplats för politiken och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Idag är Mälardalsrådets fokusområden infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande. Dessa fokusområden bestäms av Mälardalsrådets styrelse och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli.

Mälardalsrådets webbplats

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.