Mälardalsrådet

I Mälardalsrådet ingår 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet är ett forum för samverkan i strategiska frågor. 

Foto: Mälardalsrådet/Creative Commons

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera tillsammans. Det övergripande målet för Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, och vara en mötesplats för politiken och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Idag är Mälardalsrådets fokusområden infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande. Dessa fokusområden bestäms av Mälardalsrådets styrelse och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli.

Mälardalsrådets webbplats

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.