Visionsskiss över nya ICA-butiken och bostäderna. Skiss: Liljelwall arkitekter AB

Skiss: Liljelwall arkitekter AB

Sveriges närmaste stad växer rekordsnabbt

Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram. Vi är med i världens största arkitekttävling, vi ska bli Årets Stadskärna senast 2025 och vi bygger ett nytt gymnasium. Vi har en levande landsbygd, vi gör gröna miljösatsningar och vi utvecklar idrotts- och kulturlivet tillsammans med föreningslivet.

Enköpings uppgifter

För att samhället ska fungera så bra som möjligt för dig som bor, lever och verkar här behövs kommunens service. Vi har sammanfattat allt vi gör och levererar i sex uppgifter i vår långsiktiga plan.

Inom varje uppgift finns politiska mål. Tillsammans med kommunens övergripande målbild för 2023 och nulägesanalysen är uppgifterna underlaget för kommun­fullmäktiges mål för mandatperioden. Kommun­fullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. De är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.