Hållbart resande

Enköpings kommun jobbar för att bli en kommun där hållbart resande är enkelt och ett givet alternativ i alla människors vardag.

Foto på en man som cyklar på en bro över en å.

Varför ska vi resa hållbart?

Visste du att ungefär hälften av alla bilresor i Enköping stad är kortare än tre kilometer?

Transport och privat bilåkande står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Här har vi stora möjligheter att snabbt minska våra utsläpp. En stor del av ansvaret ligger på oss på kommunen men en del ligger på dig som väljer färdmedel. Hur vi väljer vardagsresa kan ha en stor påverkan på miljön och ekonomin, men också på trängsel och säkerhet.

Ditt val gör skillnad

Enköpings kommun jobbar för att bli en kommun där hållbart resande är enkelt och ett givet alternativ i alla människors vardag, så här ser vår vision ut för en framtid som inte är alltför långt borta.

Gå eller cykla

Att gå eller cykla är det bästa alternativet. Genom att rusta upp gång och cykelvägarna med bättre belysning och vägar som knyter samman hela staden är det enkelt för dig att gå eller cykla dit du ska.
Det känns tryggt och säkert att ta cykeln. Med trygga cykelparkeringar, cykelpumpar utspridda på bra platser och cykelvägar som är lätta att använda på vintern gör vi det lätt att oavsett väder cykla till skolan eller jobbet och känna sig trygg med att cykeln står kvar när man kommer ut.

Ta bussen

Bussen är det givna valet för antingen en lite längre resa eller om man har svårt att ta sig fram.

  • Med det nya stadsbusslinjenät som länkas ihop med regionstrafiken blir det enkelt att kombinera en resa till till olika områden i Enköping även om man reser från en kransort eller en annan kommun. 
  • Med nya upprustade och tillgänglighetsanpassade busshållplatser och stadsbussar som är bättre anpassade för människan känns det också bra att ta bussen oavsett om du har en barnvagn med dig eller en rullator.
  • Med tydliga och raka busslinjer som går ofta, även sena kvällar och helger, blir det lättare att välja bussen för att ta dig till fritidsaktiviteter eller om du arbetar sent.

Lämna bilen hemma

När vi som kan väljer att lämna bilen hemma får vi inte bara ett bättre klimat utan vi gör även staden tryggare och minskar trängseln för de som verkligen behöver köra.

Mindre trafik runt viktiga platser som skolor och fritidsgårdar gör att föräldrar kan känna sig tryggare att låta sina barn cykla eller gå till skolan. Det är bra inte bara för barns hälsa utan även för deras självständighet. Om du kan gå eller cykla med mindre barn till förskolan blir det även en bättre trafikmiljö där.

Pågående arbeten för hållbart resande

  • Vi bygger infrastruktur till det nya stadsbusslinjenätet
  • Bygger och rustar upp gång och cykelvägar
  • Förbättrar och bygger nya cykelparkeringar
  • Planerar informationstillfällen och aktiviteter för att uppmuntra resande med cykel och kollektivtrafik
  • Vi har byggt ett cykelgarage vid resecentrum, klart 1 februari 2023.

Samman­fattning

  • Val av färdmedel har stor påverkan inte bara på klimatet utan även hälsan och plånboken. Enköpings kommun jobbar för att förbättra möjligheterna att välja ett hållbart alternativ.
  • Enköpings kommun satsar på att bygga förutsättningar för hållbart resande genom att bygga infrastruktur till nya stadsbusslinjenätet.

Relaterad information