Projekt och planer

Hitta byggprojekt, planerade och gällande detaljplaner. Läs om vår översiktliga planering och hur processen att ta fram en detaljplan funkar.

Pågående projekt och planer

Vad som planeras, utreds och byggs i Enköping och närliggande kransorter.

Skiss över lekplats i Lillkyrka

Avslutade projekt

Vad kommunen har byggt och utvecklat under året som varit.

Person som sprutmålar en plåt inomhus, bild

Gällande detaljplaner

I vår Enköpingskarta kan du se Enköpings kommuns gällande detaljplaner.

Karta över gällande detaljplaner i Enköping, bild

Översiktliga planer

Planering som innefattar mål, riktlinjer och strategier för större områden.

Flygbild över Enköpings stad

Planprocessen

Beskriver hur mark och vatten får användas och vad som får byggas i ett visst område.

Män och kvinnor sitter vid ett stort bord och tittar på kartbilder som ligger på bordet, bild.

Ansök om planbesked

Vill du göra något som förutsätter att en ny detaljplan tas fram? Ansök om planbesked.

En persons händer som skriver på ett papper, bild.