Välkommen till Enköping växer

Det byggs nya bostäder och nya stadsdelar växer fram. Läs om våra byggprojekt och detaljplaner och se hur framtidens Enköping kommer att se ut.

Man och kvinna håller handen och går längs med en promenadgata i Enköping.

Aktuellt

Stadsdelen Plantskolan

Vi skapar en levande stadsdel som binder samman staden: Här bor du centralt med handel och service runt hörnet.

Cykelväg mitt i stan med affärscentrum till höger. Foto.

Översiktsplanen 2040 – nytt förslag tas fram

Utifrån våra invånares synpunkter tar vi fram ett nytt förslag på översiktsplan.

Två barn som ler på ett fält med höga, gula blommor, foto.

Nytt kommunhus

I samarbete med Skanska och Vacse skapar vi ett kommunhus för våra medarbetare och medborgare.

Nya kommunhuset, konceptskiss.

Långsiktig planering och utveckling

Klimatneutrala Enköping

Hur vi jobbar med vår klimatomställning så vi uppnår klimatmålen och tar hand om vår natur.

Foto på två personer som cyklar över en bro i Enköping.

Framtidens Enköping

Enköping växer och utvecklas som aldrig förr. Här kan du läsa om våra spännande framtidsprojekt.

Kvinna som står i gräset och håller sitt barn i handen.