Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp utifrån en långsiktig plan. Vi prioriterar områden nära Mälaren, där Ekudden, Kolarvik och Sjöängarna ingår.

Foto på person som fyller en vattenflaska under kökskranen. I förgrunden och bakgrunden syns fat med olika frukter.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp innebär stora investeringar. Kommunen behöver därför bedöma vilka områden som behöver anslutas först. Bedömningarna sker utifrån en framtagen vatten- och avloppsplan.

Prioriterar Mälaren

De prioriterade områdena ligger nära Mälaren. Utsläppen från de enskilda avloppen i dessa områden påverkar idag vattenmiljön i Mälaren och kan även vara en risk för dricksvattnet i egna brunnar. Därför ska dessa anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt ett beslut i kommunfullmäktige i juni 2015.

I de anslutna områdena kontrolleras dricksvattnet enligt Livsmedelsverkets krav. Avloppsvattnet renas också på ett effektivt sätt så att det kan släppas ut i våra sjöar och vattendrag utan att skada miljön.

Mer information