Hållbarhet

Enköpings kommun ska bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping. Vår ambition är att vara klimatneutrala 2030.

Klimatneutrala Enköping 2030

Vi ska bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping.

Foto på pojke som cyklar i stadsmiljö med mycket växtlighet runt omkring. En annan person cyklar åt motsatt håll i bakgrunden.

Detta gör vi för klimatet

Vi vill ta hand om vår natur, uppnå klimatmålen, och jobba med klimatomställningen.

Foto på en man, en kvinna och två barn står och tittar på en informationskarta över Hälsans stig.

Hållbar stadsutveckling

Myran ska bli en levande klimatneutral stadsdel med plats för möten, affärer och bostäder.

Foto på en sjö med högt gräs, buskar och träd runt om. Himmel och moln speglas i vattnet.

Hållbart resande

Vi jobbar för att bli en kommun där hållbart resande är enkelt och ett givet alternativ för alla.

Foto på en man som cyklar på en bro över en å.

Hållbar energi

Vi vill öka andelen fossilfri energi genom bland annat solceller både våra fastigheter.

Foto på en man i arbetskläder och hjälm som arbetar med solceller. Himmel i bakgrunden.

Hållbart vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel som vi behöver vara rädda om.

Foto på en sjö med högt gräs, buskar och träd runt om. Himmel och moln speglas i vattnet.