Hållbar energi

Vi vill öka andelen fossilfri energi. Det gör vi till exempel genom att installera solceller både på befintliga fastigheter och vid nybyggnation.

En man som monterar solceller på ett tak.

Minskar energiåtgången

Vi arbetar för att göra kommunens fastigheter mer energieffektiva genom att till exempel byta fönster, se över ventilation, isolera tak och återanvända värme. Målet är att minska energiåtgången med tio procent mellan 2018 och 2023. Vi byter ut belysning till led-armaturer på våra gator samt gång- och cykelvägar.

Solcellerna på S:t Iliansskolan väcker intresse hos eleverna. De kan se aktuell produktion av solel via en bildskärm. Detta kan bidra positivt till skolans undervisning kring klimat och hållbarhet.

Joakim Sjödahl, energisamordnare

Bild på solceller på ett tak.

Solceller på S:t Iliansskolans tak. Foto: Joakim Sjödahl.

Exempel på vad vi gör

  • Solceller finns på flera av kommunens fastigheter till exempel S:t Iliansskolan, Pepparrotsbadet, Korsängens och Örsundsbro förskola.
  • Led-belysning på våra gator samt gång- och cykelvägar.
  • Enoff-projektet innebär att kommunen är med i ett projekt för att förenkla upphandlingen av energieffektiviserande åtgärder i fastigheter och öka renoveringstakten.
  • Energieffektiv anläggning med koldioxidbaserad uppvärmning där energin i de båda ishallarna bredvid används för att värma badvattnet i närliggande Pepparrotsbadet.
Foto på pool i Pepparrotsbadet.

Överskottsvärme från ishallarna hjälper till att värma vatten i Pepparrotsbadet.

Samman­fattning

  • Vi energieffektiviserar och optimerar olika anläggningar såsom ventilationssystem.
  • Vi ökar andelen förnybara energikällor.
  • Vi byter ut belysning till energisnål LED på gator, gång- och cykelvägar.

Relaterad information