Hållbar stadsutveckling

Ny entré till Enköping genom 72 hektar grön stadsutveckling. Myran är kommunens största stadsutvecklingsprojekt.

Foto på en man som cyklar på en bro över en å.

Det kommunikationsnära området ska utvecklas till en modern mötesplats för handel, affärer och bostäder. Och samtidigt vara katalysatorn för Enköpings klimatomställning.

Här utvecklar kommunen området tillsammans med befintliga och nya aktörer i området och samtidigt initierar nya gröna innovationer.

Från asfalt till klimatsmarta möten

Målet är att området blir en ny och attraktiv entré till staden. Asfaltsbelagda områden och lagerlokalen kan omvandlas så att människor kan integrera med varandra och med naturen. Så att både befintliga och nya verksamheter kan utvecklas.

Sveriges närmaste stad utvecklar ny entré vid E18

Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram. Till den utvecklingen bygger vi en ny och kommunikationsnära entré till staden. En katalysator med mål att förvandla Enköping till en av de första klimatneutrala kommunerna i Europa.

Var med på resan mot en ny klimatneutral mötesplats

Entrén ska bli en levande klimatneutral stadsdel med plats för möten, affärer och bostäder.

Projektområdet ligger inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Viable Cities som en av endast 9 utvalda kommuner i Sverige. Projektet leds av Enköpings kommun, finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och drivs med partners som Europan Sverige, RISE, ICA Maxi och AFRY.

Gör en grön investering vid Enköpings nya entré

Vi söker fler intressenter och innovativa klimatsmarta investerar, företag och organisationer för att tillsammans med andra utveckla området över tid. Här finns ledig mark i det 72 hektar stora området för gröna investeringar.

Enköping har både ett suveränt läge rent geografiskt men också förutsättningar att bli föregångare som en av de första klimatneutrala mindre städerna i Europa.

Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare