Återvinnings­centraler och stationer

Hitta alla återbruk och returtorg i Enköpings kommun på en karta eller i en lista.

Ordlista

Återvinnings­centraler och återbruk

Återvinningscentraler kallas även för återbruk. I Enköpings kommun finns en återvinningscentral. Den kallas för Återbruket och ligger i Enköping. Dessutom finns Mobila återbruket som kommer till mindre orter i kommunen för att hämta grovsopor och farligt avfall.

I Enköpings kommun är det VafabMiljö kommunalförbund som har hand som sophanteringen. Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.

Återvinnings­stationer och returtorg

Återvinningsstationer kallas även för returtorg. Det finns sex returtorg i staden Enköping. Dessutom finns returtorg i Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra, Lillkyrka och Skolsta.

Insamlingen på återvinningsstationer görs av FTI AB som är en förkortning av Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Karta över alla återbruk och returtorg

Vill du veta vart alla återbruk och returtorg ligger kan du titta på vår kommunkarta.

Enköpings stad

 • Adress: Kaptensgatan 21, 749 35 Enköping
 • Telefon: 0171-387 45

Om Återbruket

Återbruket är en återvinningscentral. Här kan du lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot.

Det är VafabMiljö kommunalförbund som har hand som sophanteringen i Enköpings kommun. Aktuella öppettider och mer information om Återbruket i Enköping hittar du på VafabMiljö:s webbplats.

Adress: Kaptensgatan 21, 749 35 Enköping

Om mobila Återbruket

Det mobila Återbruket besöker mindre orter i Enköping sex gånger per år. Mobila återbruket utgår från Återbruket i Enköping. De orter som Mobila återbruket besöker är Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra, Lillkyrka och Örsundsbro.

Det är VafabMiljö kommunalförbund som har hand som sophanteringen i Enköpings kommun. Aktuella turlistor och mer information om Mobila återbruket hittar du på VafabMiljö:s webbplats.

 • Adress: Östra Ringgatan, Enköping
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

 • Adress: Fabriksgatan, Enköping
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

 • Adress: Fannagatan 23, 749 41 Enköping
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

 • Adress: Natt och Dags allé 53, Hållplats Haga vändslinga
 • Här kan du lämna: kartong och tidningar

 • Adress: Tessin DÄ Allé 2-36
 • Här kan du lämna: pappersförpackningar och tidningar

Fjärdhundra-Simtuna

 • Adress: Fjärdhundra
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

 • Adress: Vagnsgatan 3, 745 37 Enköping
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

 • Adress: Skolsta
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

Grillby-Norra Trögd

 • Adress: Grillby
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

Hummelsta-Åsunda

 • Adress: Hummelsta
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

Lillkyrka-Södra Trögd

 • Adress: Lillkyrka
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

Örsundsbro-Lagunda

 • Adress: Örsundsbro
 • Här kan du lämna: glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar

Kommunens avfallsregler

Regler för hanteringen av avfall i kommunen finns beskrivna i den så kallade renhållningsordningen. I Enköping består renhållningsordningen av två delar. Den ena delen är avfallsplanen. Den andra delen är de lokala avfallssföreskrifter.